پاورپوینت دستگاه عصبی

پاورپوینت دستگاه عصبی

پاورپوینت دستگاه عصبی
پاورپوینت دستگاه عصبی

دستگاه عصبی شامل مغز، نخاع، دستگاه‌های حسی و تمامی اعصابی که این اندام‌ها را به دیگر مناطق بدن متصل می‌کنند. این اندام‌ها به همراه یکدیگر مسئول کنترل بدن و ارتباط بین مناطق مختلف آن می‌باشند. مغز و نخاع مرکز کنترل که با نام دستگاه عصبی مرکزی شناخته می‌شود را تشکیل می‌دهند.

 

» فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • عملکردهای دستگاه عصبی
  • حس
  • هماهنگی
  • حرکت
  • مغز
  • مخ
  • مخچه
  • نخاع
  • رابطه متقابل دستگاه عصبی با سایر دستگاه‌‌ها

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.