کتاب عناوین الفقه (از اول جهاد تا آخر جعاله) – جلد اول

کتاب عناوین الفقه (از اول جهاد تا آخر جعاله) – جلد اول

کتاب عناوین الفقه (از اول جهاد تا آخر جعاله) - جلد اول
کتاب عناوین الفقه (از اول جهاد تا آخر جعاله) – جلد اول

کتاب شرح لمعه به صورت مختصر در دو جلد از اول جهاد تا اخر دیات ارئه می شود. جلد اول آن از جهاد تا وصیت است و جلد دوم از وصیت تا دیات است. این کتاب منبع درس متون فقه در دوره ارشد و دکتری در رشته فقه و حقوق اسلامی – حقوق جزا و حقوق خصوصی است. 

 

از ویژگی های بارز این کتاب:

1. در نوشتن کتاب از شروحی چون (جواهر الفخریه مرحوم فخر در 16 جلد، المحشی مرحوم کلانتر در 10 جلد، زبده الفقیه استاد ترحینی در 10 جلد، جواهر الفقهیه در 20 جلد، النضید فی شرح روضه الشهید استاد قاروبی در حال حاضر 22 جلد، مباحث الفقیه مرحوم آیت الله ذهنی تهرانی در 30 جلد، و همچنین حواشی چون (حاشیه مرحوم نراقی، حاشیه آقاجمال، حاشیه محقق خوانساری و…) مورد استفاده قرار گرفته است.

2. سعی بر آن بوده که تمام مطالب مهم کتاب عنوان شود. و مباحث دشوار و پیچیده به روشنی بیان گردد. این اثر نه مثل معاجم فقهی چون النضید مطول بوده و نه چون برخی ترجمه ها مختصر است اما ادعای شرح مطلب نیز ندارد، تنها تنقیح و تهذیب مطالب کتاب را برعهده دارد.

3. در برخی موارد از عبارات دیگر فقها و بقیه کتب از جمله (مسالک الافهام، جواهر الاکلام، شرح الخیارات، کتاب المکاسب، فقه الصادق و…) نیز استفاده شده است.

4. کتاب شامل تمام متن عربی نبوده و تنها به آن بخشی که در بردارنده عبارت شهید اول بوده و تشریح آن بوده، اکتفا شده است.

5. در مواردی مواد قانون مدنی مورد استفاده و بررسی حقوق انجام شده است.

6. متن عربی اعراب گذاری شده، ذکر مراجع ضمایر، عنوان مباحث، جداول و نمودارهای از جمله مزایای این مختصر است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.