کتاب دستورالعمل گام به گام نحوه تدوین، تنظیم و محاسبه تأخیرات پروژه

کتاب دستورالعمل گام به گام نحوه تدوین، تنظیم و محاسبه تأخیرات پروژه

کتاب دستورالعمل گام به گام نحوه تدوین، تنظیم و محاسبه تأخیرات پروژه
کتاب دستورالعمل گام به گام نحوه تدوین، تنظیم و محاسبه تأخیرات پروژه

امروزه بخش عمده سرمایه هر کشور، بخصوص کشورهای در حال توسعه به پروژهای عمرانی و زیربنایی آن اختصاص دارد و یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه موفقیت در اجرای پروژهای عمرانی آن محسوب می شود.
تاخیر یکی از مهمترین وقایع رایج در پروژه های کشورماست. این مشکل در اکثر پروژه ها از پروژه های ساده ساختمانی تا پیچیده ترین آنها نظیر پروژه های پتروشیمی، سدسازی و تونل سازی و… رخ میدهد. به همین دلیل امروزه اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با علم به محدود بودن منابع در اختیار و بازار رقابتی شدید جهت استفاده بیشتر از منابع و کسب سود بیشتر به دنبال ریشه یابی علل تاخیر در پروژه های گذشته میباشند. تا با ارائه راهکارهایی از میزان تاخیرات در پروژه های آتی بکاهند، و یا با شناخت مقصران تاخیرات پروژه، نسبت به دریافت خسارت اقدام کنند.
بیشترین معضلی که اغلب پروژهای عمرانی با آن مواجه هستند، تاخیر فازهای مختلف پروژه و در نهایت اتمام پروژه در زمان مقرر می باشد همچنین به دلیل رابطه مستقیم میان زمان و هزینه اجرای پروژه، افزایش زمان اجرا اغلب منجر به افزایش هزینه ها می شود.
انتخاب ارزانترین پیشنهاد به عنوان برنده مناقصه نیز یکی از دلایل اصلی تاخیرات عنوان شده است. شناسایی تاخیرات برای هر کدام از نهادهای درگیر (کارفرما، مشاور، پیمانکار) دارای منافعی است. تهیه و تنظیم اصولی قرارداد، یکی از مهمترین عوامل موفقیت پروژه ها محسوب می شود. در یک قرارداد اصولی طرفین ترغیب می شوند تا در قالب یک تیم و با هدف مشترک ولی بدون تقابل منافعشان با یکدیگر و با توزیع عادلانه ریسک، به فعالیت ادامه دهند. (کارفرما – مهندس مشاور – پیمانکار و پیمانکار جزء) بدیهی است که یک قرارداد اصولی و مناسب با توزیع ریسک عادلانه می تواند تا حد بسیار زیادی از دعاوی زمان گیر و هزینه بر و ناخوشایند بکاهد.
در زمان مواجهه با دعوی باز نگه داشتن خطوط ارتباطی کارفرما با پیمانکار و بلعکس و حتی المقدور پرهیز از پیش داوری اهمیت بسزایی دارد. دعاوی قراردادهای ساخت، ترکیب منحصر به فردی از مباحث حقوقی و تکنیکی است.
مهمترین علل تاخیرات عدم توانایی در پیش بینی تمامی شرایط اجرای پروژه و لحاظ نمودن آنها در برنامه زمانبندی پروژه می باشد.

 

» مطالبی که با مطالعه این کتاب خواهید آموخت:

 • اثرات تاخیرات در پروژه و عوامل مسبب تاخیر در پروژه
 • انواع روش های انعقاد قرارداد در ایران از لحاظ عوامل تاخیر
 • تاخیرات در شرایط عمومی پیمان نشریه 4311
 • نحوه تهیه گزارش توجیهی (لایحه) تاخیرات
 • نکات بخشنامه های 5090 و 1300 ناشی از عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت ها و یا پیش پرداخت ها
 • نکات محاسبه تاخیر در پرداخت تعدیل
 • نحوه تهیه برنامه زمانبندی و نکات آن
 • تفاوت تاخیر و انحراف از زمانبندی
 • نحوه محاسبه تاخیرات در قراردادهای سرجمع
 • موارد مطرحی ضرر و زیان ناشی از مجاز بودن تاخیرات مجاز از سوس پیمانکار
 • نحوه محاسبه جریمه تاخیرات
 • استعلام های سازمان برنامه و بودجه در خصوص مبحث تاخیرات
 • هزینه تسریع کار
 • مدیریت دانش تاخیرات و چگونگی اجرای عملی آن
 • تحلیل حقوق پارامترهای برنامه زمانبندی
 • تحلیل حقوقی تاخیر مجاز و غیر مجاز
 • بررسی آثار حقوقی مرتبط بر تاخیر مجاز و غیر مجاز
 • تحلیل حقوقی شناوری و مالکیت
 • و…

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.