پروژه صفر تا صد ساختمان سازی

پروژه صفر تا صد ساختمان سازی

پروژه صفر تا صد ساختمان سازی
پروژه صفر تا صد ساختمان سازی

در اولین مراحل صدور پروانه ساختمانی در ابتدای امر مالک با در دست داشتن اصل و تصویب سند مالکیت، اصل و تصویر شناسنامه مالک و فیش پرداخت عوارض نوسازی، درخواست خود را کتبا به شهرداری منطقه ارائه دهد و سپس مشخص کند که آیا درخواست پروانه ساختمانی برای دریافت گواهی عدم خلاف یا پایان کار است.
پس از این مرحله زمین یا ملک توسط شهرداری بازدید می شود و سپس کروکی وضع موجود و گزارش آن به طرح تفصیلی شهرداری همان منطقه ارسال می شود. البته طرح تفصیلی تعداد طبقات، میزان تراکم در هر منطقه و بافت فرسوده و کاربری های مختلف آن مشخص شده است.
پس از این مرحله در شهرداری بررسی می شود که آیا مکان مورد نظر برای ساخت با پروژه های عمرانی منطقه برخورد دارد یا خیر. در همین حال باید مشخص شود که تراکم آن چه میزان است و پس از آن اصلاحی اش مشخص می شود.
پس از این مرحله به قسمت بروکف میرود و آنجا مورد قضاوت و اظهارنظر کارشناسان قرار می گیرد و پس از این مرحله به مالک دستور تهیه نقشه داده می شود.
بعد از این مرحله، مالک نقشه معماری مورد درخواست خود را با امضای مهندس معمار و برگه معماری به شهرداری ارائه می دهد که اگر نقشه اشکالی نداشته باشد به تایید می رسد و فیش پرداخت عوارض از سوی شهرداری به مالک ارائه می شود.

در این پروژه کلیه مراحل ساخت یک ساختمان معرفی و توضیح داده شده است.

» فهرست مطالب:

 • صدور پروانه
 • تهیه نقشه ها
 • مراحل برنامه ریزی ساختمان
 • بازدید از زمین و ریشه کنی
 • پیاده سازی نقشه
 • گودبرداری
 • تکنیک های حفاری
 • روش پایدارسازی گود و سازه های نگهبان
 • پیاده کردن محل پی ها و بتن مگر و شناژها و آرماتور گذاری
 • قالب بندی
 • بتن سازی
 • بتن ریزی در پی ها
 • ویبره کردن بتن (متراکم کردن)
 • آرماتور بندی ستون
 • قالب بندی ستون ها
 • بتن ریزی ستون ها
 • اجرای تیرها و سقف ها
 • قالب بندی تیر ها، شمع بندی، آرماتوربندی، تیر ریزی
 • دیوار چینی
 • نعل درگاه
 • اجرای تاسیسات
 • لوله فاضلاب ساختمان، لوله آب
 • عایقکاری رطوبتی
 • سرویس ها
 • قیر و گونی سرویس ها
 • کاشی و ملات آن
 • سرامیک کف
 • نصب چهارچوب فلزی درها
 • شمشه گیری
 • گچ و خاک
 • سفید کاری
 • کشته کشی
 • سنگ قرنیز
 • سقف کاذب
 • بام سازی
 • نما سازی
 • شیشه ساختمان
 • نصب درهای چوبی (فیبری)
 • نصب شیرآلات
 • محوطه سازی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.