پروژه بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک

پروژه بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک

پروژه بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک
پروژه بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک

امروز وابستگی علوم کامپیوتر، مکانیک و الکترونیک نسبت به هم زیاد شده‌اند و هر مهندس و با محقق نیاز به فراگیری آن ها دارد، و لذا چون فراگیری هر سه آن ها شکل به نظر می‌رسد حداقل باید یکی از آن‌ها را کاملاً آموخت و از مابقی اطلاعاتی در حد توان فرا گرفت. اینجانب که در رشته مهندسی مکانیک سیالات تحصیل می‌کنم، اهمیت فراگیری علوم مختلف را هر روز بیشتر حس می‌کنم و تصمیم گرفتم به غیر از رشته تحصیلی خود سایر علوم مرتبط با خودرو را محک بزنم. می‌دانیم که سال‌هاست علوم کامپیوتر و الکترونیک با ظهور میکروچیپ‌ها پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده‌اند و این پیشرفت دامنگیر صنعت خودرو نیز شده است، زیرا امروزه مردم نیاز به آسایش، ایمنی، عملکرد بالا از خودرو خود توقع دارند. از نشانه‌های ظهور الکترونیک و کامپیوتر در خودرو پیدایش سنسورها در انواع مختلف، و سیستم‌های اداره موتور و سایر تجهیزات متعلقه می باشد. این تجهیزات روز و به روز تعدادشان بیشتر و وابستگی علم مکانیک به آن ها بیشتر می‌شود.
در ادامه سعی دارم نگاهی به تولید و سنسورهای موجود در بازار بیاندازیم و زمینه را برای ساخت یک سنسور پارک مهیا کنم، تا از ابزارهای موجود حداکثر بهره‌ را برده و عملکرد مطلوب ارائه داد.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • فصل 1: سنسور چیست؟
 • فصل 2: تکنیک های تولید سنسور
 • فصل 3: سنسور سیلیکانی
  • 3-1 خواص سیلیکان
  • 3-2 مراحل تولید در تکنولوژی سیلیکان
  • 3-3 سنسور درجه حرارت
  • 3-4 سنسور درجه حرارت مقاومتی
  • 3-5 سنسور حرارت اینترفیس
  • 3-6 سنسورهای حرارتی دیگر و کاربرد آن ها
  • 3-7 سنسورهای فشار
  • 3-8 اثر پیزو مقاومتی
  • 3-9 سنسورهای فشار پیزو مقاومتی
  • 3-10 اصول سنسورهای فشار جدید
  • 3-11 سنسورهای نوری
  • 3-12 مقاومت های نوری
  • 3-13 دیودهای نوری و ترانزیستورهای نوری
  • 3-14 سنسورهای میدان مغناطیسی
 • فصل 4: مولدهای هال و مقاومت های مغناطیسی
  • 4-1 کاربردهای ممکن سنسورهای میدان مغناطیسی
 • فصل 5: سنسورهای میکرومکانیکی
  • 5-1 سنسورهای شتاب / ارتعاش
  • 5-2 سنسورهای میکروپل
 • فصل 6: سنسورهای فیبر نوری
  • 6-1 ساختمان فیبر ها
  • 6-2 سنسورهای چند حالته
  • 6-3 سنسورهای تک حالته
  • 6-4 سنسورهای فیبر نوری توزیع شده
 • فصل 7: سنسورهای شیمیایی
  • 7-1 بیو سنسورها
  • 7-2 سنسورهای رطوبت
 • فصل 8: سنسورهای رایج و کاربرد آن
  • 8-1 سنسورهای خازنی
 • فصل 9: سنسور ویگاند
 • فصل 10: سنسورهای تشدیدی
  • 10-1 سنسورهای تشدیدی کوارتز
  • 10-2 سنسورهای موج صوتی سطحی
 • فصل 11: سنسورهای مافوق صوت
 • فصل 12: سنسور پارک
  • 12-1: پتاسیومترها
  • 12-2 خطی بودن پتاسیومترها
  • 12-3 ریزولوشن پتاسیومترها
  • 12-4 مسائل نویزالکتریکی در پتاسیومترها
  • 12-5 ترانسدیوسرهای جابه جایی القایی
  • 12-6 ترانسدیوسرهای رلوکتانس متغیر
  • 12-7 ترانسفورمورهای تزویج متغیر: LDTوLVDT
  • 12-8 ترانسدیوسرهای تغییر مکان جریان ادی
  •  12-9 ترانسدیوسرهای تغییر مکان خازنی
  • 12-10 رفتارخطی ترانسدیوسرهای تغییرمکان خازنی
  • 12-11: سنسورهای حرکت ا زنوع نوری
  • 12-12 ترانسدیوسرهای تغییرمکان اولتراسوند
  • 12-13 سنسورهای پرآب هال سرعت چرخش وسیتم های بازدارنده (کمک های پارکینگ)
  • 12-14 سیستم های اندازه گیری تغییرمکان اثرهال
  • 12-15 سنسور دوبل پارک
  • 12-16 آی سی 555 در مواد ترانسمیتر
 • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.