پروپوزال درباره مشارکت زنان در حفظ محیط زیست

پروپوزال درباره مشارکت زنان در حفظ محیط زیست

پروپوزال درباره مشارکت زنان در حفظ محیط زیست
پروپوزال درباره مشارکت زنان در حفظ محیط زیست

یکی از پیامدهای مهم رشد اقتصاد جهانی، تخریب پرشتاب منابع طبیعی و زیست بوم جهان بوده است، برخی از فمینیست­ ها معتقدند که بوم شناسی یک مسئله خاص فمینیستی است و چیزی را که می­ توان «اکوفمینیسم» نامید، به وجود آوردند، قبل از ظهور استعمار غربی و علوم غربی، بومیان در سراسر جهان روابطی نزدیک و نسبت دوستانه با جهان طبیعی داشتند، نیروهای طبیعی عموماً مونث تصور می­ شدند چون مظهر قدرت ­های مولد رویش و زایش بودند، یک اصل مونث، بازتابی از روابط خاص زن با طبیعت از طریق کار تناسلی و تولیدی، بچه زاییدن و تغذیه بچه ­ها و سلامت نگه داشتن آن­ها در طول رشدشان وجود داشت، این اصل مونث تضمینی بود براین که از محیط زیست طبیعی سوء استفاده نشود بلکه به آن رسیدگی شود و با احتیاط مورد بهره ­برداری قرار گیرد اما با ظهور استعمار غربی این رابطه با طبیعت و منابع طبیعی به شدت آسیب دید و اصل مونث واژگون شد اما طبیعت که همچنان مونث انگاشته می­شد و تبدیل به منبعی منفعل شد و این واژگونی راه را برای تخریب محیط زیست، استفاده بیش از حد از زمین و گسترش تکنولوژی زیان­بار هموار کرد، تنها راه فرار از این بحران، برقراری مجدد رابطه اولیه زنان با محیط زیست و ترویج بازگشت به طبیعت بود و بدین ترتیب اکوفمینیسم به وجود آمد (صالحی و لطفی، 1393).

 

فهرست مطالب:

 • بیان مسأله
 • سؤال‏ های پژوهش‏
 • پیشینه پژوهش
  • الف- پژوهش های خارجی
  • ب- پژوهش ‏های داخلی
 • فرضیه های پژوهش
 • حدود پژوهش 
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • مبانی نظری پژوهش
 • روش شناسی پژوهش
 • معرفی الگو یا روش کار
 • معرفی متغیرها
 • روش کمی و آماری
 • فهرست منابع و مآخذ

این تحقیق به فرم پروپوزال جمع آوری شده است و یک نمونه عالی برای دانشجویان رشته روانشناسی مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری می باشد. 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.