پاورپوینت نجوم

پاورپوینت نجوم

پاورپوینت نجوم
پاورپوینت نجوم

عطارد نزدیک ترین سیاره منظومه شمسی به خورشید است دمای آن بسیار بالا و مساحت ان کوچک است. هر 88 روز یک بار به دور خورشید می گردد. به علت داغی عطارد، هیچ موجود زنده ای نمی تواند روی آن زندگی کند.
سطح سیاره عطارد پوشیده از گودال ها و دهانه ها است. این گودال ها نتیجه برخوردهای شهاب سنگ های بزرگ در گذشته است. قطر دهانه برخی از این گودال ها به چند صد کیلومتر هم میرسد.

فهرست مطالب:

 • ستاره شناسی
 • ستاره شناسی در دنیای باستان
 • برج های دوازده گانه باستانی
 • محاسبات نجومی
 • روش تبدیل تاریخ هجری شمسی به میلادی و بالعکس
 • رصدخانه سمرقند
 • تلسکوپ
 • تلسکوپ فضایی هابل
 • ماه
 • خورشید
 • خورشید گرفتکی (کسوف)
 • ماه گرفتگی (خسوف)
 • منظومه شمسی
 • سیاره عطارد
 • سیاره ناهید
 • سیاره زمین
 • سیاره مریخ
 • سیاره مشتری
 • سیاره زحل
 • سیاره اورانوس
 • سیاره نپتون
 • سیاره پلوتون
 • سرعت خروج در سیاره های منظومه شمسی
 • ستارگان نوترونی
 • شفق قطبی
 • سیاه چاله
 • ستاره دنباله دار
 • شهاب سنگ
 • کهکشان راه شیری
 • کهکشان آندرومدا
 • و…

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.