پاورپوینت مهارت کنترل نفس (خویشتن داری)

پاورپوینت مهارت کنترل نفس (خویشتن داری)

پاورپوینت مهارت کنترل نفس (خویشتن داری)
پاورپوینت مهارت کنترل نفس (خویشتن داری)

افرادی که توان انتظار کشیدن ندارند و نمی توانند صبر کنند، کسانی هستند که هم لذت های آنی و فوری را طلب می کنند و به آینده نمی اندیشند، و هم خواسته هایشان باید فوراً ارضا شود. در حالی که زندگی موفق، نیازمند صبر و گذشت از لذّت های آنی، برای رسیدن به لذت پایدار آتی است. افراد فاقد این توانایی، هر چند لذت های آنی را به دست می آورند، اما آینده و لذت های پایدار آن را از دست می دهند…

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • کاهش خروج از خانه
 • جداسازی مکانی
 • تقدم و تأخر مکانی
 • حرکت از کنار راه
 • کاهش تحریک
 • کنترل نگاه
 • پوشش مناسب
 • انواع پوشش های نامناسب
  • پوشش های جذاب و تحریک کننده
  • پوشش های نازک و بدن نما
  • پوشش های چسبان
 • رفتار باوقار
 • کنترل کلام
 • کنترل شنوایی
 • کنترل بویایی
 • کنترل خیال
 • خلوت نکردن با نامحرم
 • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.