پاورپوینت مدیریت منابع انسانی

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی
پاورپوینت مدیریت منابع انسانی

برنامه ریزی خوب تأثیر به سزایی در مدیریت موفق دارد. امروزه عقیده بر این است که «مدیر بدون برنامه فاقد کارنامه است» برآوردن نیازهای آینده سازمان به مهارت مدیریت بر منابع انسانی اولین دلیل برنامه ریزی منابع انسانی است

بخش اعظم این برنامه ریزی، ماهیتاً راهبری است و متوجه اهداف اصلی سازمان و رویه های لازمی است که برای وصول به این اهداف باید از آن پیروی شود. در فرایند برنامه ریزی راهبردی، منابع و شرایط بازار تغییرات فناوری، توسعه تولید و سرمایه مورد نیاز، همه مورد توجه کافی قرار می گیرد.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • تاریخچه مدیریت منابع انسانی
 • وظایف مدیریت منابع انسانی
 • ضرورت شرح شغل
 • فواید طراحی شغل
 • شرایط احراز شغل
 • واگذاری مسئولیت هر یک از مشاغل به فرد خاص
 • تفکیک صحیح شغل
 • روش های تجزیه و تحلیل و طراحی شغل
 • برنامه ریزی منابع انسانی
 • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.