پاورپوینت مدیریت تحول

پاورپوینت مدیریت تحول

پاورپوینت مدیریت تحول
پاورپوینت مدیریت تحول

‌در عصر اطلاعات‌ باید از فکر بشر به‌عنوان‌ ثروت‌ ملی‌ یاد کرد. بنابراین، می‌توان‌ فکر را منشاء ثروت‌ دانست. در هر جامعه‌ای‌ منابع‌ و مواد محدود است‌ و بشر توان‌ افزایش‌ منابع‌ و مواد را ندارد. اگر در جامعه‌ای‌ تفکر علمی‌ پایدار شود، مطمئناً‌ از منابع‌ موجود می‌توان‌ به‌کمک‌ فکر علمی‌ و اتخاذ استراتژی‌های‌ مناسب‌ به‌ توسعه‌ پایدار رسید.

 

» فهرست مطالب:

  • مدیریت تحول
  • زمینه‌های‌ بنیادی‌ مدیریت‌ تحول‌
  • مدیریت‌ تحول‌ نیروی‌ انسانی‌
  • مدیریت‌ تحول‌ و توسعه‌
  • نقش‌ مدیریت‌ در تحولات‌ استراتژیک‌
  • نتیجه‌گیری
  • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.