پاورپوینت مدیریت آموزشی

پاورپوینت مدیریت آموزشی

پاورپوینت مدیریت آموزشی
پاورپوینت مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی، فرایند هماهنگ کردن استعدادهای آدمی و بهره‌گیری از شرایط محیطی برای اهداف آموزشی است. با توجه به آنچه گفته شد، مدیریت آموزشی غالبا به معنی خاص، مورد نظر است. یعنی مدیریت آن بخشی از فعالیت‌های سازمان‌های آموزشی است که مستقیما با امر آموزش و پرورش و یادگیری مرتبط است. از جمله، فعالیت‌های مربوط به برنامه‌های آموزشی، مواد و محتوای دروس، روش‌ها و وسایل آموزشی، مشاوره و راهنمایی تحصیلی، اقدامات آموزشی مکمل، امور معلمان و دانش‌آموزان.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • ضرورت مدیریت آموزشی
 • اهداف مدیریت آموزشی
 • مهارت سه گانه مدیریت
  • مهارت فنی
  • مهارت انسانی
  • مهارت ادراکی
 • کارکردهای مدیریت آموزشی
 • ویژگی های مدیریت آموزشی
توضیحات بیشتر + دریافت
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0