پاورپوینت مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی)

پاورپوینت مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی)

پاورپوینت مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی)
پاورپوینت مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی)

احداث ساختمان های بلند مرتبه و برج ها در کلان شهرها، افزایش میانگین سنی افراد جامعه و نیاز جمعیت میانسال و کهنسال کشور به استفاده از سامانه های مکانیزه حمل و نقل داخل ساختمان، لزوم تعبیه سامانه هایی چون آسانسور و پله برقی را بیش از پیش روشن ساخته است. به منظور طراحی، اجرا و بهره برداری صحیح و قانونمند این تجهیزات لازم است ضوابط مشخصی در این خصوص توسط نهادهای ذیصلاح تدوین و ابلاغ گردد.

این ضوابط علاوه بر جامعیت باید به اندازه کافی شفاف و بدون ابهام بوده و ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد. از اینرو مبحث پانزدهم مقررات ملّی ساختمان برای اولین بار در سال 80 با عنوان آسانسورها و پله های برقی توسط دفتر امور مقررات ملّی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی (سابق) تدوین گردید و در سال 87 نیز مورد بازنگری قرار گرفت.

نکات مهم مبحث 15 مقررات ملی ساختمان متناسب با اخرین ویرایش سال1392

به دلیل پیشرفت چشمگیر صنعت آسانسور در دنیا در دو دهه اخیر و به تبع آن تغییرات بوجود آمده در استانداردهای بین المللی از یک سو و از سوی دیگر تجربیات 15 ساله اجرای ضوابط مربوط به مبحث آسانسور در کشور،دومین بازنگری این مبحث در سال 1392 با هدف رفع ابهامات موجود در ویرایش قبلی وبه روز رسانی ضوابط مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفت.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.