پاورپوینت لایم و بورلیا

پاورپوینت لایم و بورلیا

پاورپوینت لایم و بورلیا
پاورپوینت لایم و بورلیا

بیماری لایم (Lyme disease) توسط چهار گونه اصلی باکتری به وجود می‌آید. بورلیا بورگدورفری و بوریا مایونی عامل بیماری لایم در آمریکا و باکتری‌های بورلیا آفزلی بورلیا گارینی دلیل اصلی این بیماری در اروپا و آسیا هستند. بیماری لایم شایع‌ترین بیماری منتقله از سخت کنه‌ها در این مناطق است. این بیماری توسط نیش کنه آلوده منتقل می‌شود و چنانچه در منطقه‌ای دارای علفزار و چوب‌های بسیار که کنه‌های ناقل در آنجا رشد کرده باشند، زندگی کنید یا برای مدتی در آنجا باشید؛ احتمال ابتلا به بیماری لایم در شما افزایش پیدا می‌کند. بنابراین بهتر است احتیاط لازم را در مناطقی که این حشره شایع است، داشته باشیم.

 • تاریخچه ، اپیدمیولوژی ، اتیولوژی ، علائم ، درمان ، عوارض و …
 • مناسب برای یک ارائه قدرمتمند تخصصی در جمع آکادمیک
 • قابل استفاده برای : دانشجویان علوم پزشکی (فایل تخخصی)
 • In the early 1900s, manifestation first reported in Europe
 • associated it with tick bites
 • In 1975, outbreak in Lyme, Connecticut
 • Believed to be juvenile rheumatoid arthritis
 • In 1982, spirochetes were identified in the midgut of the black-legged tick (Ixodes scapularis) and named Borrelia burgdorferi.
 • In 1984, Borrelia burgdorferi was isolated from the blood of patients with EM and from the rash lesion itself.
 • Determined etiologic agent
 • Today, it is the most common tick-borne infection in the U.S.
 • more than 16,000 infections each year.  

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.