پاورپوینت قوانین فوتبال

پاورپوینت قوانین فوتبال

پاورپوینت قوانین فوتبال
پاورپوینت قوانین فوتبال

یک مسابقه بوسیله دو تیم، که هر تیم نباید بیشتر از 11 نفر باشد و یکى از آنها دروازه بان است، انجام می شود. اگر تعداد بازیکنان هر یک از تیم ها کمتر از 7 نفر باشد، مسابقه آغاز نمی شود …

 

» فهرست مطالب:

 •  قانون 1 (زمین بازی)
 •  قانون 2 (توپ)
 •  قانون 3 (تعداد بازیکنان)
 •  قانون 4 (وسایل بازیکنان)
 •  قانون 5 (داور)
 •  قانون 6 (کمک داور)
 •  قانون 7 (مدت بازی)
 •  قانون 8 (شروع بازی)
 •  قانون 9 (توپ در داخل و خارج از بازی)
 •  قانون 10 (روش امتیازدهی)
 •  قانون 11 (آفساید)
 •  قانون 12 (خطا ها و رفتار ناشایست)
 •  قانون 13 (ضربه آزاد)
 •  قانون 14 (ضربه پنالتی)
 •  قانون 15 (پرتاب اوت)
 •  قانون 16 (ضربه دروازه)
 •  قانون 17  (ضربه کرنر)

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.