پاورپوینت فیزیک 1 دانشگاهی

پاورپوینت فیزیک 1 دانشگاهی

پاورپوینت فیزیک 1 دانشگاهی
پاورپوینت فیزیک 1 دانشگاهی

سنگ بنای علم فیزیک کمیت های فیزیکی است که ما برای بیان قوانین فیزیک از آنها استفاده می کنیم. تعداد کمیت های فیزیکی بسیار زیاد است. این کمیت ها از هم مستقل نیستند. به عنوان مثال ، سرعت برابر نسبت طول به زمان است.
کاری که باید بکنیم این است که از میان تمام کمیت های فیزیکی ممکن چند کمیت مشخص را انتخاب کنیم و آنها را کمیت های اصلی بنامیم.

 

» فهرست مطالب:

  • فصل اول: اندازه گیری
  • فصل دوم: بردارها
  • فصل سوم: حرکت در یک بعد
  • فصل چهارم: حرکت دو بعدی، سه بعدی
  • فصل پنجم: نیرو و قوانین نیوتون
  • فصل ششم: دینامیک ذرات
  • فصل هفتم: کار و انرژی
  • فصل هشتم: پایستگی انرژی
  • فصل نهم: سیستم های ذرات

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.