پاورپوینت ساختمان چشم انسان

پاورپوینت ساختمان چشم انسان

پاورپوینت ساختمان چشم انسان
پاورپوینت ساختمان چشم انسان

قرنیه قسمت شفاف جلوی کره چشم است که از پشت آن ساختمان‌های داخلی‌تر کره چشم مانند عنبیه و مردمک دیده می‌شود. قرنیه چشم را می توان به شیشه پنجره تشبیه کرد. همان طور که اگر شیشه پنجره کثیف باشد، اشیای بیرون تار دیده می‌شوند، اگر بر روی قرنیه کسی لکه یا کدورتی وجود داشته باشد فرد اشیای را تار می‌بیند …

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • پلک
 • ملتحمه
 • قرنیه
 • عنبیه و مردمک
 • اتاق قدامی
 • عدسی
 • زجاجیه
 • شبکیه
 • مشیمیه
 • صلبیه
 • عصب بینایی
 • عضلات چشم
 • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.