پاورپوینت دستگاه گوارش

پاورپوینت دستگاه گوارش

پاورپوینت دستگاه گوارش
پاورپوینت دستگاه گوارش

دستگاه گوارش یکی از فعال ترین اعضای بدن انسان است و نقشی کلیدی را در ارتباط بین اعضای بدن از دهان تا روده کوچک و بزرگ را ایفا می کند. دستگاه گوارش به دلیل ارتباط با تمامی اعضای داخلی بدن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

 

» فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • دهان و مری
  • معده
  • کبد
  • کیسه صفرا
  • روده کوچک
  • روده بزرگ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.