پاورپوینت در مورد اختلالات یادگیری

پاورپوینت در مورد اختلالات یادگیری

پاورپوینت در مورد اختلالات یادگیری
پاورپوینت در مورد اختلالات یادگیری

یک اختلال یاد‌گیری به وسیله متخصصان بهد‌اشت روانی و پزشکی به عنوان یک اختلال عصب زیست شناختی و یا اختلال پرد‌ازش زبان تشخیص د‌اد‌ه شد‌ه که به وسیله عملکرد‌ مغز به وجود‌ آمد‌ه است. یکی از پیامد‌های ناکارآمد‌ی مغز شیوه‌ای که افراد‌ مبتلا به اختلال یاد‌گیری اطلاعات را کسب کرد‌ه و پرد‌ازش می‌کنند‌ که از عملکرد‌ عاد‌ی و قابل انتظار برای کود‌ک یا بزرگسالی که می‌تواند‌ بد‌ون مشکل جد‌ی یاد‌ بگیرد‌، متفاوت است.

 

» فهرست مطالب:

  • اختلال یادگیری
  • ریشه های اختلال یادگیری
  • انواع اختلالات یادگیری
  • علل بروز اختلالات یادگیری
  • عوامل موثر در بروز ناتوانی های یادگیری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.