پاورپوینت تفسیر سوره ناس

پاورپوینت تفسیر سوره ناس

پاورپوینت تفسیر سوره ناس
پاورپوینت تفسیر سوره ناس

انسان همیشه در معرض وسوسه هاى شیطانى است و شیاطین جن و انس کوشش دارند در قلب و روح او نفوذ کنند، هر قدر مقام انسان در علم بالاتر رود و موقعیت او در اجتماع بیشتر گردد، وسوسه هاى شیاطین شدیدتر مى شود تا او را از راه حق منحرف سازند و با فساد عالمى عالمى را بر باد دهند.

سوره کوثر به حضرت محمد (ص) به عنوان یک سرمشق و پیشوا و رهبر دستور مى دهد که از شر همه وسوسه گران به خدا پناه برد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.