پاورپوینت اخلاق حرفه ای پرستاری

پاورپوینت اخلاق حرفه ای پرستاری

پاورپوینت اخلاق حرفه ای پرستاری
پاورپوینت اخلاق حرفه ای پرستاری

پرستاران با پیروی از اسوه اخلاق و به کارگیری دستورهای نورانی ایشان، رابطه صمیمانه ای با بیماران ایجاد می کنند و چه بسا پرستارانی که با اخلاق نیک خود، بیماران را از چشمه محبت خویش سیراب می سازند و پایه های دوستی و مهربانی را پایدار می کنند. در سایه سار خوش اخلاقی پرستار، ناراحتی ها و نکوهش های بیماران که گاهی از روی اختیار هم صورت نمی گیرد، به مهر و محبت تبدیل می شود. پرستار با گشاده رویی، بهتر می تواند با ناملایمات روبه رو شود. اگر پرستار هم مانند بیمار، تحول نداشته باشد، لحظه های ناآرامی برای هر دو و مجموعه پزشکی پدید خواهد آمد.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • رعایت اخلاق در روابط پرستار با بیمار
 • ویژگی های یک پرستار خوب
 • یاد خدا
 • پارسایی
 • زمان شناسی و استفاده از ابزارهای مناسب در کار
 • اولویت بندی در کارها و تقسیم کار
 • خوش رفتاری با بیمار
 • حفظ آبروی دیگران
 • احترام به بیمار
 • سلام و احوال پرسی با بیمار
 • نیکو سخن گفتن
 • نرم خویی و سازگاری با بیماران
 • فروتنی
 • خدمت بی منت
 • عیب پوشی
 • شوخ طبعی
 • آراستگی ظاهر

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.