نکات کلیدی درس دینامیک سازه به همراه حل تشریحی آزمون دکتری

نکات کلیدی درس دینامیک سازه به همراه حل تشریحی آزمون دکتری

نکات کلیدی درس دینامیک سازه به همراه حل تشریحی آزمون دکتری
نکات کلیدی درس دینامیک سازه به همراه حل تشریحی آزمون دکتری

هدف اصلی دانش دینامیک سازه ها ارائه روش هایی برای تحلیل تنش ها و تغییر شکل های به وجود آمده در سازه هنگامی که سازه تحت اثر بار دینامیکی دلخواه قرار می گیرد، می باشد. به عبارتی، از بارگذاری استاتیکی می توان تنها به عنوان حالت خاص بارگذاری دینامیکی تعبیر کرد. البته می توان پاسخ سازه را را تحت اثر بارگذاری های استاتیکی و دینامیکی به صورت مجزا در نظر گرفت و سپس این پاسخ ها را برای محاسبه پاسخ کل با یکدیگر جمع نمود. در این صورت، روش های تحلیل استاتیکی و دینامیکی دارای ماهیت های کاملا متفاوت هستند.

  • بررسی نکات مهم و سوال خیز کنکور
  • استخراج روابط مهم دینامیک سازه و حل سوالات مربوطه
  • پاسخ تشریحی سوالات کنکور سراسری دکترای عمران

این فایل حاوی خلاصه نکات دینامیک سازه همراه با حل تشریحی برخی سوالات دکترای عمران سراسری سال های 91 تا 94 و 96 می باشد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.