مقاله مروری بر مفهوم ناب

مقاله مروری بر مفهوم ناب

مقاله مروری بر مفهوم ناب
مقاله مروری بر مفهوم ناب

سیستم تولید ناب با کاهش سیستماتیک انواع اتلاف ها در تولید و فرایندهای مرتبط می باشد. واژه ناب همچنین شامل مفهوم بهبود جریان تولید از طریق برآورده نمودن تقاضای مشتری با حداقل نمودن زمان تولید می باشد. هدف از تولید ناب دستیابی به کالای مناسب و با کیفیت در مکان مناسب در زمان مناسب و به مقدار مناسب می باشد. در فرآیند ناب سازی نیاز به شناسایی و حذف فعالیت هایی است که دارای ارزش افزوده در فرآیند طراحی، تولید، لجستیک، و فرآیندهای مرتبط با مشتری نباشد.

کلمات کلیدی: سیستم تولید ناب، مدیریت زنجیره ارزش

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.