مقاله بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مقاوم شده با دیوار برشی فولادی

مقاله بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مقاوم شده با دیوار برشی فولادی

مقاله بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مقاوم شده با دیوار برشی فولادی
مقاله بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مقاوم شده با دیوار برشی فولادی

این مقاله بر یک مطالعه تحلیلی روی قاب های بتنی مقاوم شده با دیوار برشی فولادی تمرکز دارد. بوسیله روش “المان محدود رشته ای” توسط نرم افزار SeismoStruct یک مدل تحلیلی ارائه شد و تاثیر پارامترهایی مانند خواص آرماتورها، ورق فولادی، مصالح بتنی و نسبت عرض به ارتفاع قاب بر سیستم بررسی و مشخص گردید که تاثیر پارامتر مقاومت فشاری بتن بر ظرفیت قاب های بتنی با دیوار برشی فولادی نسبت به حالت بدون دیوار بیشتر بوده و همچنین برای مقاوم سازی سازه های بتنی جهت قرار دادن ورق فولادی در طبقات میانی بهترین گزینه قاب های با نسبت عرض به ارتفاع بیشتر می باشند.

کلمات کلیدی: دیوار برشی فولادی، قاب بتنی، مقاوم سازی لرزه ای، روش المان محدود رشته ای، مطالعه پارامتریک

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.