زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی 13 طبقه 45 ماهه (10طبقه+همکف+2طبقه زیرزمین)

زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی 13 طبقه 45 ماهه (10طبقه+همکف+2طبقه زیرزمین)

زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی 13 طبقه 45 ماهه (10طبقه+همکف+2طبقه زیرزمین)
زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی 13 طبقه 45 ماهه (10طبقه+همکف+2طبقه زیرزمین)

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: WBS-MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • مدت: 1070
 • تعدادفعالیت: 375
 •  CPM- گانت چارت – منبع – کنترل پروژه تا دو تاریخ خاص – نمودار WBS
 • زبان: فارسی  
 • محدوده زمانی: 93-96
 • 108 صفحه

 

 1. زمانبندی تفصیلی
 2. نمودار شبکه ای (CPM)
 3. جدول فهرست منابع مورد نیاز پروژه
 4. جدول نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز پروژه به تفکیک ماه
 5. جدول مصالح مورد نیاز پروژه به تفکیک ماه
 6. پیشرفت برنامه ای پروژه تا دو تاریخ خاص
 7. کنترل پروژه تا دو تاریخ خاص بر اساس ستون پیشرفت برنامه ای و واقعی و انحراف پیشرفت.
 8. نمودار ساختار شکست (WBS).
 9. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ردیف، ساختار شکست، نام فعالیت، مدت اجراء، تاریخ شروع و پایان، هزینه، روابط پیش نیازی، هر فعالیت شامل فعالیت های اصلی:
 • اجرای ساختمان بتونی 13 طبقه
  •    اجرای پی
  •    اجرای اسکلت بتنی
   • اجرای ستون های طبقه 2-
   • اجرای سقف طبقه 2-
   • اجرای ستون های طبقه طبقه 1-
   • اجرای سقف طبقه طبقه 1-
   • اجرای ستون های طبقه همکف
   • اجرای سقف طبقه همکف
   • اجرای ستون های طبقه اول
   • اجرای سقف طبقه اول
   • اجرای ستون های طبقه دوم
   • اجرای سقف طبقه دوم
   • اجرای ستون های طبقه سوم
   • اجرای سقف طبقه سوم
   • اجرای ستون های طبقه چهارم
   • اجرای سقف طبقه چهارم
   • اجرای ستون های طبقه پنجم
   • اجرای سقف طبقه پنجم
   • اجرای ستون های طبقه ششم
   • اجرای سقف طبقه ششم
   • اجرای ستون های طبقه هفتم
   • اجرای سقف طبقه هفتم
   • اجرای ستون های طبقه هشتم
   • اجرای سقف طبقه هشتم
   • اجرای ستون های طبقه نهم
   • اجرای سقف طبقه نهم
   • اجرای ستون های طبقه دهم
   • اجرای سقف طبقه دهم
  • اجرای بام
  • اجرای سقف نورگیر
  • اجرای تیغه بندی داخلی و خارجی
  • اندود گچ و خاک سقف و دیوارها
  • نماسازی
  • باغچه
  • اجرای تاسیسات مکانیکی – مرحله اول
   • کنده کاری های مربوط به تاسیسات
   • لوله کشی آب سرد و گرم – سرمایشی و گرمایشی
  • اجرای تاسیسات برقی – مرحله اول
  • کف سازی طبقات
   • اجرای سرویس ها و آشپزخانه ها
    • کرم بندی
    • عایق کاری
    • اجرای کاشی و سرامیک
   • اجرای قرنیزها و سنگ کف پنجره ها
   • اجرای سنگ ازاره و سنگ پله و پاگرد
  • سفیدکاری سقف ها و دیوارها
  • نقاشی سقف و دیوارها
  • اجرای تاسیسات برقی – مرحله دوم

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.