زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی 4طبقه 16ماهه (3طبقه+زیرزمین) با باغچه

زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی 4طبقه 16ماهه (3طبقه+زیرزمین) با باغچه

زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی 4طبقه 16ماهه (3طبقه+زیرزمین) با باغچه
زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی 4طبقه 16ماهه (3طبقه+زیرزمین) با باغچه

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: Excel-MSP-PDF  
 • تاریخ: میلادی
 • مدت: 378
 • تعدادفعالیت: 168
 • ساختار شکست – تخصیص منابع – Cash Flow – کنترل پروژه تا تاریخ خاص – CPM
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: 2015-2017

 

 1. زمانبندی تفصیلی
 2. شروع پروژه 10/10/2015
 3. روزهای جمعه تعطیل و پنجشنبه ها نیم روز و تا 12 ظهر می باشد.
 4. نقشه بردار هفته ای یکبار و فقط روزهای دوشنبه می آید.
 5. شنبه شروع به کار.
 6. محاسبه پیشرفت پروژه تا 10/12/2015.
 7. حداقل 5 فعالیت جلو و حداقل 5 فعالیت عقب می باشند.
 8. Outdent  و Intdent .
 9. حداقل 10 منبع که دارای بیشترین هزینه می باشند آورده شده است.
 10. برآورد مالی هر فعالیت.
 11. جدول ساختار شکست همراه با Outdent  و Intdent  به همراه تاریخهای شروع و پایان و مدت زمان و هزینه هر فعالیت در اکسل.
 12. جدول فهرست منابع پروژه
 13. جدول میزان مصرف ماهیانه منابع نیروی انسانی و ماشین آلات پروژه
 14. جدول میزان مصرف ماهیانه مصالح پروژه
 15. جدول ریالی مورد انتظار پروژه به ازای هر ماه و تجمعی و درصد
 16. نمودار جریان نقدینگی برنامه ای (Cash Flow)
 17. محاسبه پیشرفت برنامه ای پروژه.
 18. کنترل پروژه تا تاریخ خاص و مقایسه برنامه با واقعیت و محاسبه مقدار انحراف.
 19. نمودار شبکه ای (CPM)
 20. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، روابط پیش نیازی، مبلغ ریالی هر فعالیت شامل فعالیت های اصلی:
 • اجرای ساختمان بتونی 4 طبقه
  • اجرای پی
  • اجرای اسکلت بتنی
   • اجرای ستون های زیرزمین
   • اجرای سقف زیر زمین
   • اجرای ستون های طبقه اول
   • اجرای سقف طبقه اول
   • اجرای ستون های طبقه دوم
   • اجرای سقف طبقه دوم
   • اجرای ستون های طبقه سوم
   • اجرای سقف طبقه سوم
  • اجرای بام
  • اجرای سقف نورگیر
  • اجرای تیغه بندی داخلی و خارجی
  • اندود گچ و خاک سقف و دیوارها
  • نماسازی
  • باغچه
  • اجرای تاسیسات مکانیکی – مرحله اول
   • کنده کاری های مربوط به تاسیسات
   • لوله کشی آب سرد و گرم – سرمایشی و گرمایشی
  • اجرای تاسیسات برقی – مرحله اول
  • کف سازی طبقات
   • اجرای سرویس ها و آشپزخانه ها
    • کرم بندی
    • عایق کاری
   • اجرای کاشی و سرامیک
  • اجرای قرنیزها و سنگ کف پنجره ها
  • اجرای سنگ ازاره و سنگ پله و پاگرد
  • سفیدکاری سقف ها و دیوارها
  • نقاشی سقف و دیوارها
  • اجرای تاسیسات برقی – مرحله دوم

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.