جزوه مهندسی بهره‌ برداری نفت مهندس لیاقت

جزوه مهندسی بهره‌ برداری نفت مهندس لیاقت

جزوه مهندسی بهره‌ برداری نفت مهندس لیاقت
جزوه مهندسی بهره‌ برداری نفت مهندس لیاقت

عدم وجود مجموعه ای که حاوی مطالب جمع آوری شده ای راجع به مهندسی بهره برداری باشد محسوس بود. بالاخص در جهت نوآموزی کارکنان جدید و به خصوص برای شناخت بیشتر وظایف این قسمت از سازمان مهندسی نفت داشتن چنین مجموعه ای الزامی به نظر می رسید. در مورد مهندسی بهره برداری و وظایف مربوط به آن رساله های متعددی موجود می باشند، لیکن عموماً به زبان انگلیسی بوده و اغلب حاوی مطالبی است که در امر بهره برداری از مخازن ایران لااقل در حال حاضر کاربردی ندارند. لذا سعی گردید با توجه به مطالب موجود و در رابطه با کتب مربوطه شمه ای از این وظایف و مختصری راجع به نحوه انجام آنها گردآوری و تهیه گردد.

در تدوین این مجموعه سعی شده است موضوعات مختلف در رابطه با طرز استفاده و کاربرد آن ها در شرکت ملی نفت ایران مورد بحث قرار گیرند. لهذا ممکن است در نقاط دیگر عمومیت چندانی نداشته باشند. بعلاوه در هر مورد و تا حد امکان مأخذ نیز ذکر شده است. اصولاً قسمتی از وظایف سازمان مهندسی نفت توسط بخش مهندسی بهره برداری صورت می گیرد. در حقیقت این بخش علاوه بر انجام وظایف محوله به خود در جهت مراقبت و بررسی وضع چاه ها و وسایل مورد لزوم بهره برداری و بازدهی و رفع نقایص آن ها، سایر بخش های مهندسی نفت را در پیشبرد بعضی کارهایشان بالاخص از طریق تهیه اطلاعات لازم همراهی می نماید. شاید بتوان گفت که مهندسی بهره برداری به منظور انجام وظایفش تقریباً با اکثر قسمتهای شرکت ملی نفت اعم از عملیات بهره برداری، مهندسی ساختمان، حمل و نقل و سایر بخش های سازمان مهندسی نفت در تماس دائم است.

قسمت اعظم کارهای مهندسی بهره برداری در رابطه با عملیات روی چاه ها است که به طور قطع در محل چاه ها و کارخانه های بهره برداری صورت می پذیرد. و بدیهی است با جمع آوری اطلاعات لازم از وضع چاه ها و تجزیه و تحلیل آنها به منظور بالا بردن بازدهی اقدامات لازم را نیز انجام می دهد. کار عملی مهندسی بهره برداری بر روی چاه ها پس از حفاری و از ابتدای تکمیل چاه شروع می شود گو اینکه یک مهندس بهره برداری خوب حتی از آغاز حفاری چاه نیز بایستی در جریان مستقیم وضع آن قرار گیرد.

 

» فهرست مطالب:

 • وظایف مهندسی بهره برداری
 • عملیات مربوط به چاه – کارهای محوله در واحد بهره برداری و مسیر تولید – وظایف فنی (طراحی)
 • حفاری
 • لایه آزمائی با ساق مته DST
 • تسهیلات موجود در سرچاه
  • وسایل موجودروی سرچاه – وسایل موجود مجاو رچاه
 • مشبک کردن لایه تولیدی
  • انواع مشبک کننده ها – فاکتورهائی که در مشبک کردن مؤثرند – بازدهی مشبک کننده ها
 • تمیز کردن چاه
 • بررسی قابلیت نفوذپذیری
 • اسیدزدن به چاه
  • مته های اسیدزدن – مشخصات اسیدها – فاکتورهائی که در اسیدزدن مؤثرند
  • انتخاب سیستم اسیدزدن – موادی که به اسیداضافه می شود – طراحی ماتریس اسید
  • طراحی ایجادشکاف در سنگ مخزن (همراه با مثال)
 • اندازه گیری فشارداخلی و سرچاه و مسیرتولید
 • اندازه گیری عمق نهائی چاه و از بین بردن موانع به وجود آمده در چاه
 • اندازه گیری قطر داخلی چاه
 • مراقبت از لوله های داخلی چاه از نظر خورندگی مواد اسیدی
 • کشتن چاه (همراه با مثال)
 • نمودارگیری
 • مجموعه نمودارهای تولیدی
  • موارد استفاده – شرح مختصر ابزار لازم – محاسبات و بررسی ها (همراه با مثال)
 • تعبیه کردن مسدودکننده در داخل چاه
  • دلایل نصب مسدودکننده – انواع مسدودکننده
 • به جریان انداختن و یا زنده کردن چاه
 • تجزیه و تحلیل فشار مخزن زیرزمینی
  • بازدهی چاه (همراه با مثال)
 • آزمایش کامل چاه نفت و یاگاز
  • برنامه کار – اعمالی که بایست صورت گیرد – وسایل لازم – نحوه انجام آزمایش
  • بررسی نتایج بدست آمده (همراه با مثال)
 • نمونه برداری از نفت و یا گازچاه
 • اساس بررسی وضع یک مخزن هیدروکربن زیرزمینی
 • لوله های نفت یا گاز
  • لوله های انتقال – لوله های جمع آوری
 • تفکیک کننده ها
  • انواع از نظر عمل – انواع از نظر ساختمان – طراحی تفکیک کننده ها
  • ظرفیت تفکیک کننده ها در مورد گاز – ظرفیت تفکیک کننده ها در مورد نفت
 • جریان سیالات
 • انواع شیرها
  • شیر دروازه ای – شیرتوپی – شیر مجرابند – شیر ساچمه ای – شیر یکطرفه – شیر خفه کن
  • شیر ایمنی – شیرکنترل
 • واحد بهره برداری
  • مجموعه انشعاب – لوله های مقسم – مجموعه های تفکیک کننده ها – مخزن تولید
  • توربین ها و پمپ ها – اطاق کنترل
 • محاسبه مقدار جریان گازومایع در لوله ها
  • تعاریف – محاسبه جریان گاز (همراه با مثال) – محاسبه جریان مایع (همراه با مثال)
 • طراحی کاهنده جریان (ORIFICE) – همراه با مثال
  • نسبت گاز به نفت – ظرفیت چاه
 • نمک زدائی
 • شناخت نواقص موجود و رفع آنها در رابطه با افزایش بازدهی
  • بعضی از مسائل چاه – بعضی ازمسائل مربوط به وسایل موجود در سر چاه و مسیر تولید پیشبینی قدرت تولید چاه
 • درخواست وسایل لازم برای یک پروژه به خصوص (همراه با مثال)
 • ضمیمه
  • قسمتی از مشخصات بعضی از لوله های پوششی (جداری) چاه
  • داخل چاه – قسمتی از مشخصات بعضی از لوله های مغزی (TUBING)
  • علائم اختصاری بعضی از شیرها و وسایل موجود در مسیرلوله ها
  • قسمتی از مشخصات بعضی از لوله های مورد استفاده در شرکت ملی نفت ایران
  • جدول تبدیل بعضی از واحدهای اندازه گیری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.