جزوه تعمیر و نگهداری ساختمان

جزوه تعمیر و نگهداری ساختمان

جزوه تعمیر و نگهداری ساختمان
جزوه تعمیر و نگهداری ساختمان

اجرای ساختمان های آجری، اسکلت فلزی و بتنی در مقیاس کوچک و یا بزرگ به آگاهی از یک سلسله مسائل فنی که به دانش رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است. بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تاسیساتی در اجرا و ساخت، اشکالاتی را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد. در این صورت ناچار باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله ی تعمیر محافظت کنیم و ضمن اجرای اصولی تعمیر، عمر مفید ساختمان را تثبیت نماییم.
علم تعمیر و نگهداری ساختمان بسیار گسترده است و به مصالح شناسی، شناخت اجزای ساختمان و در مواردی محاسبات دقیق، نقشه کشی، نقشه خوانی و در مجموع به اجرای فنی، اصولی و علمی و نیز به تجربه، خلاقیت و ابتکار نیاز کامل دارد. چرا که در بعضی مواقع، اشتباه در تعمیر ساختمان خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.

 

» فهرست مطالب:

 • جایگاه تعمیر و نگهداری در مراحل یک پروژه ی ساختمانی
 • اشخاص دخیل در احداث بنا – منابع انسانی
 • تعریف ساختمان
 • احداث بنا از لحاظ منابع مالی
 • تعریف طراح ساختمان
 • انواع زمین از نظر جنس خاک
 • پی سازی در زمین های ماسه ای
 • پی سازی در زمین های نامناسب
 • زیر سازی پی
 • باز شدن چاه یا چاهک در زیر پی
 • شمع زنی مستقیم در زیر دیوار
 • تخلیه ی مصالح فروکش شده در چاه
 • سازه های نگهبان
 • پر کردن زیر پی های معلق
 • پیشگیری از نشست پی و ساختمان به روش دستک زنی
 • پیشگیری از نشست پی و ساختمان با تزریق بتن
 • باز کردن دربند در دیوار مسدود
 • پیشگیری از رطوبت بالا رونده به روش سنتی
 • انواع درزها
 • فروکش چاه فاضلاب و طریقه ی طوقه سازی آن
 • عیوب جوش
 • منابع و ماخذ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.