جزوه آموزشی کنترل پروژه کاربردی ویژه پروژه های عمرانی

جزوه آموزشی کنترل پروژه کاربردی ویژه پروژه های عمرانی

جزوه آموزشی کنترل پروژه کاربردی ویژه پروژه های عمرانی
جزوه آموزشی کنترل پروژه کاربردی ویژه پروژه های عمرانی

نرم افزار مایکروسافت پروجکت Microsoft Project برای کنترل پروژه یکی از اصلی ترین و پر کاربردترین دروس مهندسی می باشد و در حال حاضر می توان گفت تمامی شرکت ها از مبحث کنترل پروژه برای پیش بینی وضعیتشان استفاده می کنند. برای سهولت در امر کنترل پروژه نرم افزارهایی همچون MS Project و Primavera و … استفاده می شود. نرم‌افزار Microsoft Project یکی از قویترین و قدیمی‌ترین نرم‌افزارهای موجود کنترل پروژه محسوب می‌شود. این نرم‌افزار قریب به 10 سال است که به بازار ایران وارد شده و به شکل گسترده توسط کاربران و برنامه‌ریزان پروژه مورد استفاده واقع می‌شود. مهندسان کنترل پروژه عموماً از این نرم‌افزار به عنوان ابزاری جهت مدیریت زمان پروژه‌ها استفاده می‌کنند.

در این جزوه آموزشی شما با نحوه کار نرم افزار مایکروسافت پروجکت 2016 مطابق با نحوه کار در شرکت ها و گزارشات کنترلی و توابع و فارسی سازی و ….. آشنا شده و با تسلط بر آن می توانید از دانش خود در جایگاه مدیر پروژه، سرپرست کارگاه، دفتر فنی و نیروی کنترل پروژه استفاده نمایید.

مزایای استفاده از  MSP در پروژه ها:

 • مدیریت پروژه های عمرانی و غیرعمرانی
 • تعیین مدت زمان پروژه
 • تعیین مدت زمان لازم برای هر فعالیت اجرایی
 • تعریف و تخصیص منابع مورد نیاز پروژه
 • تعیین تعداد مورد نیاز تجهیزات و مصالح و نیروی انسانی پروژه
 • تعیین میزان درآمد و هزینه ها
 • تعیین سود یا زیان پروژه در مراحل انجام کار

 

فهرست مطالب و لیست گام های پروژه:

 • توصیه های مهم (روش کار با برنامه زمانبندی)
 • گام اول : تعریف تقویم کاری پروژه
 • گام دوم : تعریف سطح یک پروژه
 • گام سوم : تعریف حالت محاسبه اتوماتیک فعالیت های پروژه
 • گام چهارم : ایجاد وظایف جدید
 • گام پنجم : ایجاد روابط بین فعالیت ها Predecessors
 • گام ششم : تعریف منابع
 • گام هفتم : تخصیص منابع به فعالیت ها
 • گام هشتم : تسطیح منابع ( بالانس یا یکسان سازی نیروها و مصالح و ماشین آلات با زمان انجام هر فعالیت)
 • گام نهم : روش های اصلاح تداخل منابع ( بالانس یا یکسان سازی نیروها و مصالح و ماشین آلات با زمان انجام هر فعالیت)
 • گام دهم : نمایش فعالیت های بحرانی و شناوری
 • گام یازدهم : اولین پرینت جهت ارائه به کارفرما
 • گام دوازدهم : کنترل پروژه و منابع و نیروی انسانی و ماشین آلات و گزارش گیری قبل از شروع فاز اجرای کار
 • گام سیزدهم : کنترل پیشرفت پروژه و گزارشگیری در فاز قبل اجرای پروژه
 • گام چهاردهم : درج یک یا چند فعالیت جدید بعد از نوشتن کامل برنامه
 • گام پانزدهم : کنترل پیشرفت پروژه در قبل اجرای کار (پیشرفت فیزیکی، پیشرفت زمانی و …)
 • گام شانزدهم : روش های محاسبه درصد وزنی (ارزش وزنی) هر فعالیت
 • گام هفدهم : کنترل پیشرفت پروژه در فاز اجرای کار ( پیشرفت فیزیکی، پیشرفت زمانی و …)
 • گام هجدهم : ارزش های حاصله Earned Value
 • گام نوزدهم : نمودار S یا منحنی پیشرفت
 • گام بیستم : انواع گزارشات و نکات کاربردی مهم تحلیلی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.