تحقیق زندگینامه گالیله

تحقیق زندگینامه گالیله

تحقیق زندگینامه گالیله
تحقیق زندگینامه گالیله

یکی از اولین کشفیات علمی گالیله، حرکت آونگی است. او روزی در مطالعه متوجه حرکت لوستری بر اثر نیروی باد شد و به نظم حرکتی آن دقت کرد. گالیله فهمید که صرف‌نظر از نیروی وارده به لوستر، حرکت رفت و برگشتی آن زمانی ثابت خواهد داشت. او به سرعت به خانه رفت و با آزمایشی ساده، دو آونگ با طول یکسان ساخت و آنها را در دامنه‌های حرکتی متفاوت به حرکت درآورد. سرانجام گالیله متوجه شد که زمان حرکت آونگی ارتباطی با دامنه‌ی آن ندارد. نزدیک یک قرن بعد، کریستیان هویگنس، عالم هلندی با مطالعه‌ی دقیق‌تر حرکت آونگی توانست فرمولی دقیق برای زمان آن گردآوری کند.

 

» فهرست مطالب:

  • سال های ابتدایی زندگی گالیله
  • مطالعات علمی گالیله
  • تلکسوپ گالیله
  • لکه های خورشیدی
  • تئوری جزر و مد
  • زندگی شخصی گالیله
  • درگذشت گالیله

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.