تحقیق زندگینامه دکتر شریعتی

تحقیق زندگینامه دکتر شریعتی

تحقیق زندگینامه دکتر شریعتی
تحقیق زندگینامه دکتر شریعتی

دکتر علی شریعتی در سوم آذر سال ۱۳۱۲ هجری شمسی در روستای مزینان در نزدیکی سبزوار بدنیا آمد. پدر دکتر علی شریعتی، موسس کانون نشر حقایق اسلام و مادردکتر علی شریعتی، زنی روستایی فروتن بود. دکتر شریعتی تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان ابن یمین در مشهد در سال ۱۳۱۹ هجری شمسی شروع کرد و به دنبال آن در سال ۱۳۲۵ هجری شمسی وارد دبیرستان فردوسی مشهد شد. او پس از اتمام سیکل اول دبیرستان در سن 16 سالگی با هدف ادامه تحصیل وارد دانشسرای مقدماتی شد.

 

» فهرست مطالب:

  • سال های ابتدایی زندگی دکتر شریعتی
  • تحصیلات دانشگاهی
  • فعالیت های سیاسی
  • زندگی مخفیانه
  • اندیشه های دکتر شریعتی
  • جملات بسیار زیبا از دکتر شریعتی
  • درگذشت دکتر شریعتی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.