تحقیق زندگینامه جان دالتون

تحقیق زندگینامه جان دالتون

تحقیق زندگینامه جان دالتون
تحقیق زندگینامه جان دالتون

جان دالتون در انگلستان در ششم سپتامبر سال ۱۷۶۶ متولد شد. پدر جان دالتون مالک تکه زمینی حقیر و یک منزل بود. پدرش به عنوان یک خرده مالک و بافنده فعالیت می کرد. مادرجان دالتون فردی باهوش بود. والدین او مسیحی بودند. علی رغم تهیدستی، جان دالتون می توانست در مدارسی تحصیل کند که از نظر دین با آن ها فرق داشتند.

 

» فهرست مطالب :

  • سالهای ابتدایی زندگی دالتون
  • فعالیت های علمی دالتون
  • نظریه اتمی جان دالتون
  • درگذشت جان دالتون

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.