تحقیق دستگاه گردش خون انسان

تحقیق دستگاه گردش خون انسان

تحقیق دستگاه گردش خون انسان
تحقیق دستگاه گردش خون انسان

دستگاه گردش خون، سیستم بسیار گسترده‌ای دارد که خون را از قلب به قسمت‌های مختلف بدن فرستاده و سپس دوباره به قلب باز می‌گرداند. عروقی که خون را از قلب به قسمت‌های مختلف بدن منتقل می‌کنند سرخرگ، و عروقی که خون را به قلب بر می‌گردانند سیاهرگ نامیده می‌شوند …    

 

» فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • سرخرگ
  • ساختار سرخرگ
  • سیاهرگ
  • ساختار سیاهرگ
  • مویرگ
  • ساختار مویرگ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.