تحقیق درباره خودکنترلی

تحقیق درباره خودکنترلی

تحقیق درباره خودکنترلی
تحقیق درباره خودکنترلی

ما در طول زندگی، بدون شک با محرک­ هایی برخورد می­کنیم که ممکن است برای ما خوشایند نباشد و این ناخوشایندی ­ها سریع در خلق و خوی ما تاثیر می گذارند، مثل برخورد با افراد خانواده یا همکار یا در سطح وسیع­تر محرک­ هایی که ساخته و پرداخته­ی ذهن ما هستند، در این خصوص ما باید توانایی لازم برای کنترل و مدیریت افکار و رفتار خود را داشته باشیم که اساس آن را خودشناسی و مهارت ­های اجتماعی تشکیل می­دهد، کنترل و مدیریت احساسات به حدی برای افراد ضروری است که از آن به عنوان کلید بهشت عاطفی یاد کرده اند، زیرا فقط از طریق خودکنترلی است که می­توان میزان مشخصی از احساسات را با تفکر همراه کرد و مسیر درست اندیشه را پیمود (عباس زاده و همکاران، 1392). خودکنترلی، مهارت کنترل فعالیت­ها و احساسات فرد پیش از مشغول شدن به فعالیت­ های خاص است (آرین­پور و همکاران، 1393). در تعریفی دیگر خودکنترلی یعنی فرد، کنترل رفتارها، احساسات و غرایز خود را با وجود برانگیختن برای عمل داشته باشد، یک کودک یا نوجوان با خودکنترلی زمانی را صرف فکر کردن به انتخاب­ها و نتایج احتمالی می­کند و سپس بهترین گزینه را انتخاب می­نماید (موسوی مقدم و همکاران، 1395).

 

» فهرست مطالب:

 • تعریف خودکنترلی
 • خودکنترلی از دیدگاه قرآن
 • خودکنترلی از دیدگاه جامعه شناسی
 • خودکنترلی از دیدگاه روانشناسی
 • هدف خودکنترلی
 • مشخصات افراد با خودکنترلی ضعیف
 • مشخصات افراد با خودکنترلی بالا
 • عوامل ضعف خودکنترلی
 • عوامل مستقیم
 • پیروی از هوای نفس
 • غفلت از خود
 • عوامل غیرمستقیم
 • ضعف نفس
 • ضعف اراده
 • راهکار رسیدن به خودکنترلی از دیدگاه قرآن
 • راهکارهای شناختی
 • خداشناسی
 • جهان بینی توحیدی
 • خودشناسی 
 • داشتن ایمان قلبی (باور درونی)
 • تعقل و تفکر
 • راهکارهای رفتاری
 • خوف و رجا
 • حیا و عفاف
 • صبر
 • کارکردهای تربیتی خودکنترلی
 • تعادل در زندگی
 • شوق انگیزی
 • نداشتن خوف
 • تقویت قدرت صبر و استقامت
 • بلند همتی
 • قناعت
 • منابع

این فایل مناسب برای پروپوزال و پایان نامه است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.