تحقیق درباره اختلالات دو قطبی

تحقیق درباره اختلالات دو قطبی

تحقیق درباره اختلالات دو قطبی
تحقیق درباره اختلالات دو قطبی

مشخصه ­ی سیر بالینی اختلال دوقطبی II دوره­ های مکرر خلقی شامل:
الف) یک یا چند دوره افسردگی اساسی.
ب) حداقل یک دوره هیپومانیا است، دوره هیپومانیا حداقل 4 روز باید باشد و دوره افسردگی اساسی حداقل دو هفته ادامه داشته باشد.
ج) هرگز یک دوره منیک، یا دوره مختلط وجود نداشته باشد.
د) نشانه ­ها، پریشانی یا اختلال عمده بالینی در زمینه­ های کارکردی اجتماعی، شغلی یا سایر زمینه­ های مهم را موجب می­شوند (محمدقاسمی، 1393).
در حین دوره خلقی باید چند علامت لازم در اکثر اوقات روز و تقریباً تمام روزها مشاهده گردند و نشان دهنده ­ی تغییر قابل توجهی نسبت به رفتار و کارکرد عادی فرد باشد وجود حتی یک دوره مانیا سبب کنار گذاشتن تشخیص اختلال دوقطبی II می­شود، تخریب در اختلال دو قطبی II، ناشی از دوره­ های افسردگی اساسی یا الگوی مستمر نوسانات خلقی غیرقابل پیش بینی و کارکرد متزلزل بین فردی و شغلی بیماری است (هاشمی، 1393).
 

» فهرست مطالب:

 • مبانی نظری اختلالات دوقطبی
 • تاریخچه اختلالات دوقطبی
 • تعریف اختلالات دوقطبی
 • انواع اختلالات دوقطبی
 • اختلال دوقطبی I
 • ملاک های تشخیصی اختلال دو قطبیI
 • دوره مانیا
 • دوره افسردگی اساسی
 • همه گیرشناسی
 • اختلال دوقطبی II
 • ملاک های تشخیصی اختلال دو قطبی II
 • همه گیرشناسی، شیوع و بروز در اختلال دوقطبی II
 • علائم نشان دهنده اختلالات دو قطبی
 • تکانشگری ویژگی اصلی اختلال دوقطبی II
 • سبب شناسی اختلالات دوقطبی 
 • محیطی
 • ژنتیک و فیزیولوژیک
 • عوامل تغییردهنده سیر بیماری
 • عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی
 • دلایل کم تشخیصی اختلالات دوقطبی
 • خطر خودکشی در اختلالات دوقطبی
 • پیامدهای کارکردی اختلالات دوقطبی
 • نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اختلالات دوقطبی
 • کارکرد نظریه ذهن
 • درمان اختلالات دوقطبی
 • دارو درمانی
 • درمان های شناختی رفتاری
 • منابع

این فایل مناسب برای پروپوزال و پایان نامه است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.