تحقیق خزندگان

تحقیق خزندگان

تحقیق خزندگان
تحقیق خزندگان

مارها، مارمولک ها، تمساح ها و لاک پشت ها همه خزنده هستند. آنها پوست پولک دار و خشک دارند.خزندگان خون سردند به معنی که درجه حرارت بدن شان با درجه حرارت محیط آنها برابر است. آنها برای گرم شدن در آفتاب می خوابند. سپس برای خنک شدن در سایه پنهان می شوند. مارها و مارمولک ها در کشورهای گرمسیر هم چنان که رشد می کنند پوست می اندازند. در زیر پوست قدیمی قشر جدیدی از پوست آماده است.

 

» فهرست مطالب:

 • خزندگان
 • ویژگی های خزندگان
 • طبقه بندی خزندگان
  • رنکوسفال
  • مار
  • لاک پشت
  • سوسمار
  • تمساح
 • غذای خزندگان
 • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.