تحقیق توبه

تحقیق توبه

تحقیق توبه
تحقیق توبه

توبه چراغ راه انسان در تاریکی هاست و سرمایه بنده ای است که همه چیزش را بر باد داده است. در فضیلت توبه همین روایت امام باقر (ع) کافی است که می فرمایند: «خداوند متعال نسبت به توبه بنده اش شادمان تر است از مردی که در شبی تاریک، در یک بیابان، مَرکب و توشه اش را گم کرده و ناگاه پیدایش کند».  توبه آنقدر اهمیت دارد که خداوند علاوه بر آنکه گناه بنده اش را می پوشاند آن را به حسنه تبدیل می کند.

خداوند متعال می فرمایند: مگر آن کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و کارهای شایسته کنند خداوند بدی هایشان را یه نیکی مبدل می کند و خداوند آمرزنده و مهربان است…

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • توبه در قرآن
 • تفاوت های اساسی استغفار و توبه
 • انواع توبه
 • توبه عوام
 • توبه خواص
 • توبه اخص
 • راه های توبه از انواع گناهان
 • فضیلت توبه
 • علت قبول نشدن توبه
 • شرایط صحت و کمال توبه
 • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.