برنامه زمانبندی پروژه احداث سوله بازیافت منطقه 13

برنامه زمانبندی پروژه احداث سوله بازیافت منطقه 13

برنامه زمانبندی پروژه احداث سوله بازیافت منطقه 13
برنامه زمانبندی پروژه احداث سوله بازیافت منطقه 13

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: MSP-PDF-WBS
 • شمسی
 • مدت: 365
 • تعدادفعالیت: 33
 • گانت چارت – نمودارWBS – CPM – فهرست بها – مسیر بحرانی
 • فارسی
 • محدوده زمانی: 95-94

 

 1. برنامه زمانبندی
 2. نمودار ساختار شکست (WBS)
 3. نمودار CPM
 4. فهرست بهای کار
  • خلاصه مالی کل
  • خلاصه فهرست بهای رشته ابنیه
  • خلاصه فهرست بهای رشته تأسیسات مکانیکی
  • خلاصه فهرست بهای رشته تأسیسات برقی
  • خلاصه فهرست بهای رشته چاه
  • خلاصه فهرست بهای رشته تجهیز و برچیدن کارگاه
 5. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ردیف، ساختار شکست، نام فعالیت، مدت، تاریخ های شروع و پایان و روابط پیش نیازی شامل فعالیت های اصلی:
 • عملیات اجرایی پروژه احداث سوله بازیافت
  • عملیات خاکی
  • عملیات اجرایی سوله
   • فونداسیون
   • سوله
   • دیوارها
  • نازک کاری و نصب تاسیسات

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.