برنامه زمانبندی و کنترل پروژه تکمیل ساختمان اداری 6 طبقه (5 طبقه+همکف)

برنامه زمانبندی و کنترل پروژه تکمیل ساختمان اداری 6 طبقه (5 طبقه+همکف)

برنامه زمانبندی و کنترل پروژه تکمیل ساختمان اداری 6 طبقه (5 طبقه+همکف)
برنامه زمانبندی و کنترل پروژه تکمیل ساختمان اداری 6 طبقه (5 طبقه+همکف)

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: EXCEL-MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • مدت: 338
 • تعدادفعالیت: 544
 • زمانبندی – مسیر بحرانی CPM – گانت – نمودار S , Pie – کنترل پروژه
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: 87-88
 • 189 صفحه

 

 1. زمانبندی تفصیلی
 2. زمانبندی تفصیلی ویرایش شده
 3. نمودار پیشرفت S-curve
 4. نمودار پیشرفت  کیکی (Pie)
 5. نمودار میله ای پیشرفت
 6. زمانبندی تفصیلی  سطح 1
 7. زمانبندی تفصیلی  سطح 2
 8. زمانبندی تفصیلی  سطح 3
 9. زمانبندی تفصیلی  سطح 4
 10. زمانبندی تفصیلی  سطح 5
 11. زمانبندی تفصیلی  سطح 6
 12. مسیر بحرانی
 13. جدول پیشرفت برنامه ای ماهیانه
 14. جدول پیشرفت واقعی ماهیانه
 15. نمودار شبکه (CPM)
 16. زمانبندی به همراه وزن و هزینه ریالی
 17. کنترل پروژه تا مقطع خاصی از زمان و مقایسه تاریخ های شروع و پایان و مدت با زمانهای اولیه به همراه محاسبات Dwi – Cwi – Wi – Dpi – Cpi- Pi
 18. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، روابط پیش نیازی، هزینه، وزن هر فعالیت شامل فعالیت های اصلی:
 • پروژه تکمیل ساختمان اداری
  • اجرای نمای سنگ
  • اجرای نمای آلومینیومی
  • انجام عملیات بنایی
   • طبقه پنجم (بجز راه پله)
    • تهیه و نصب نورگیرهای سقفی
     • نورگیر غذاخوری
     • نورگیر قسمت میانی
   • طبقه چهارم
    • بخش غربی
    • بخش میانی
   • طبقه سوم
    • بخش غربی
    • بخش میانی
   • طبقه دوم
    • بخش غربی
    • بخش میانی
   • طبقه اول
    • بخش غربی
    • بخش میانی و شرقی
   • طبقه همکف
    • بخش غربی
    • بخش میانی
   • راه پله و پاگرد
    • اجرای راه پله میانی غذاخوری (منوط به مشخص شدن طرح)
  • تاسیسات برقی
  • تاسیسات مکانیکی
  • محوطه سازی
   • اجرای دیوار حائل بتنی در ضلع شمالی
    • اجرای 18 متر اول دیوار حائل (از ضلع شمال غربی)
    • اجرای 18 متر دوم دیوار حائل (تراز 5+)
    • اجرای 12 متر دیوار حائل (تراز 5+)
    • اجرای 18 متر دیوار حائل (تراز5+,7+)
    • اجرای 18 متر دیوار حائل (تراز 8+،9+،10+)
    • اجرای 12 متر دیوار حائل (تراز 11.00+)
    • اجرای 14 متر دیوار حائل (تراز 11.00+)
    • اجرای 12.60 متر دیوار حائل (تراز 12.00+)
    • اجرای 17.64 متر دیوار حائل (تراز 12.00+)
   • اجرای دیوار آجری در ضلع شمالی
    • اجرای شناژ افقی
  • عملیات خاکی ماشینی در ضلع غربی محوطه
  • اجرای دیوارهای حائل در ضلع غربی محوطه
  • عملیات خاکی با دست در ضلع غربی محوطه
  • اجرای سفت کاری پله ها در ضلع غربی محوطه
  • اجرای منهول ها
  • اجرای مسیر فاضلاب
  • دیوارچینی ضلع غربی محوطه با آجر نما
  • اجرای دیوار بتنی در ضلع شمال غربی-طول 2.8 متر
  • اجرای آبروی میان پارکینگ
  • اجرای آبرو با مقطع نیم دایره-ضلع غربی
  • اجرای کانال زهکش گریل دار
  • اجرای کانال های زهکش زیرخیابانی
  • اجرای پله های ضلع غربی محوطه
  • اجرای سنگ فرش ضلع شمال غربی و غربی محوطه با آجر سیمانی
  • کف سازی ضلع جنوبی طبق طرح موجود
  • اجرای سنگ فرش ضلع غربی با گرانیت تویسرکان
  • زیرسازی و آسفالت در پارکینگ
  • اجرای رمپ در ضلع شمالی
  • ساخت آبرو در ضلع شمالی-کنار دیوار بتنی
  • اجرای رمپ در ضلع جنوبی
  • عملیات خاکی ماشینی در ضلع شرقی محوطه
  • اجرای دیوارهای حائل در ضلع شرقی محوطه
  • عملیات خاکی با دست در ضلع شرقی محوطه
  • اجرای سفت کاری پله ها در ضلع شرقی محوطه
  • دیوارچینی ضلع شرقی محوطه با آجر نما
  • اجرای آبرو با مقطع نیم دایره-ضلع شرقی
  • اجرای پله های ضلع شرقی محوطه
  • اجرای سنگ فرش ضلع شمال شرقی و شرقی محوطه با آجر سیمانی
  • اجرای سنگفرش ضلع شرقی با گرانیت تویسرکان
  • تاسیسات مکانیکی محوطه
  • تاسیسات برقی محوطه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.