برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی 3 طبقه – 13 ماهه (2 طبقه + همکف)

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی 3 طبقه – 13 ماهه (2 طبقه + همکف)

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی 3 طبقه - 13 ماهه (2 طبقه + همکف)
برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی 3 طبقه – 13 ماهه (2 طبقه + همکف)

مدیریت مؤثر پروژه  یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه  در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: MSP-PDF-JPEG-WORD
 • تاریخ: شمسی
 • گانت‌چارت
 • مدت: 308
 • تعدادفعالیت: 142
 • زمانبندی – مسیر بحرانی – ریز متره – فهرست بها – نمودار گانت
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: 93-94

 

 1. صفحه بندی
 2. زمانبندی کلان
 3. زمانبندی تفصیلی
 4. مسیر بحرانی
 5. زمانبندی منابع
 6. ریز متره
 7. فهرست بها
 8. برگ مالی
 9. نقشه و پلان
 10. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، روابط پیشنیازی هر فعالیت شامل فعالیت های اصلی:
 • اجرای ساختمان سه طبقه
  • اجرای پی
  • اجرای اسکلت بتنی
   • اجرای ستونهای طبقه همکف
   • اجرای سقف طبقه همکف
   • اجرای ستون های طبقه اول
   • اجرای سقف طبقه اول
   • اجرای ستون های طبقه دوم
   • اجرای سقف طبقه دوم
  • اجرای بام
  • اجرای سقف نورگیر
  • اجرای تیغه بندی داخلی و خارجی
  • اندود گچ و خاک سقف و دیوارها
  • نماسازی
  • اجرای تاسیسات مکانیکی – مرحله اول
   • کنده کاری های مربوط به تاسیسات
   • لوله کشی آب سرد و گرم – سرمایشی و گرمایشی
  • اجرای تاسیسات برقی – مرحله اول
  • کف سازی طبقات
   • اجرای سرویس ها و آشپزخانه ها
    • کرم بندی
    • عایقکاری
    • اجرای کاشی و سرامیک
    • اجرای قرنیزها و سنگ کف پنجره ها
    • اجرای سنگ ازاره و سنگ پله و پاگرد
   • سفیدکاری سقف ها و دیوارها
   • نقاشی سقف و دیوارها
  • اجرای تاسیسات برقی – مرحله دوم

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.