گزارش کارآموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی (اسکلت فلزی)

گزارش کارآموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی (اسکلت فلزی)

گزارش کارآموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی (اسکلت فلزی)
گزارش کارآموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی (اسکلت فلزی)

اجرای ساختمانی اسکلت فلزی به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است. بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد، که باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم و ضمن اجرای اصولی تعمیر، عمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم. چرا که در بعضی مواقع، اشتباه در تعمیر ساختمان خسارت مالی و جانی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.

در این گزارش کارآموزی سعی شده اطلاعاتی در مورد ساختمان های فلزی و روش اجرای آنها داده شود.

 

» فهرست مطالب:

 • فصل اول
  • مقدمه
  • شرح مدیریت کارهای ساختمانی
 • فصل دوم
  • محل احداث پروژه
  • انواع نقشه های ساختمانی
  • روش های اجرا
  • روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی
  • ساختمان های اسکلت فلزی
  • اجرا تشکیل دهنده ساختمان های فلزی
  • ستون
  • دسته های اتصال
  • چگونگی اتصال تیر به ستون
  • نکاتی در مورد ساخت تیرها
  • وصل تیرهای سراسری
  • وصل نمودن دو نقطه تیرآهن به همدیگر
  • تیرچه
  • پروفیل های اتصال و میل مهار
  • بادبند
  • پله
  • سقف تیرچه بلوک
 • فصل سوم
  • مزایا و معایب ساختمان فلزی
  • مراحل کامل اجرای یک پروژه ساختمانی
  • نکات اجرایی در اجرای ساختمان

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.