کنترل پروژه مجتمع مسکونی مدائن (پارچین) – ساختمان اسکلت بتنی 9 طبقه (زیرزمین-همکف-7طبقه)

کنترل پروژه مجتمع مسکونی مدائن (پارچین) – ساختمان اسکلت بتنی 9 طبقه (زیرزمین-همکف-7طبقه)

کنترل پروژه مجتمع مسکونی مدائن (پارچین) - ساختمان اسکلت بتنی 9 طبقه (زیرزمین-همکف-7طبقه)
کنترل پروژه مجتمع مسکونی مدائن (پارچین) – ساختمان اسکلت بتنی 9 طبقه (زیرزمین-همکف-7طبقه)

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: WORD-MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • مدت: 658
 • تعدادفعالیت: 464
 • کنترل پروژه – نمودار گانت – درصد پیشرفت – هزینه Ci  – مسیر بحرانی – شرح پروژه
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: 90-93

 

 1. شرح پروژه
 2. کنترل پروژه به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، مدت، تاریخ های شروع، پایان، هزینه Ci ،Physical %Complete ،%Complete  شامل فعالیت های اصلی:
 • هتل
  • بلوک 1
   • تجهیز کارگاه
   • نصب تاور
   • ابنیه
   • سازه بتنی
    • طبقه 1-
     • ستون طبقه 1-
     • دیوار حائل طبقه 1-
     • سقف طبقه 1-
    • طبقه همکف
     • ستون طبقه همکف
     • سقف طبقه همکف
    • طبقه 1
     • ستون طبقه 1
     • سقف طبقه 1
    • طبقه 2
     • ستون طبقه 2
     • سقف طبقه 2
    • طبقه 3
     • ستون طبقه 3
     • سقف طبقه 3
    • طبقه 4
     • ستون طبقه 4
     • سقف طبقه 4
    • طبقه 5
     • ستون طبقه 5
     • سقف طبقه 5
    • طبقه 6
     • ستون طبقه 6
     • سقف طبقه 6
    • طبقه 7
     • ستون طبقه 7
     • سقف طبقه 7
   • سفت کاری
    • دیوار چینی
    • فریم پنجره ها
    • چهارچوب درب ها
    • گچ و خاک
   • نازک کاری
   • شیب بندی وکف سازی کف واحد ها
    • عایق کاری کف
    • رابیتس بندی طبقات
    • دیوارچینی رایزرها
    • نازک کاری بام
    • راه پله و لابی
    • کاشی کاری سرویس ها و آشپزخانه
    • کف پوش
    • سفید کاری و ابزار زنی
    • پنجره های UPVC
    • نصب درب های فلزی
    • درب های چوبی
   • تاسیسات فاز 1
    • مکانیکی
     • تاسیسات گاز
     • تاسیسات فاضلاب
     • تاسیسات آب سرد وگرم
     • کانال هوا تهویه
    • برقی
     • شیارزنی و قوطی گذاری داخل واحدهای داخل طبقات
     • لوله گذاری برق واحدها و طبقات
   • تاسیسات فاز 2
    • مکانیکی
     • نصب شیر آلات و تجهیزات
    • برقی
    • سیم کشی و کابل کشی
    • نصب پکیج ها و رادیوترها
    • نصب کلید و پریزها
    • آسانسور

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.