کتاب آنالیز دینامیکی رشته حفاری (Drilling Dynamic Analysis)

کتاب آنالیز دینامیکی رشته حفاری (Drilling Dynamic Analysis)

کتاب آنالیز دینامیکی رشته حفاری (Drilling Dynamic Analysis)
کتاب آنالیز دینامیکی رشته حفاری (Drilling Dynamic Analysis)

بحث دینامیک رشته حفاری اولین بار اواخر سال ۱۹۸۰ در Institut Francais Prtrole مطرح شد. در آن سال طی تحقیقی اقدام به اندازه گیری پارامترهای حفاری مانند RPM و WOB در سطح و اعماق چاه نمودند. نتایج اندازه گیری های صورت پذیرفته نشان داد که اندازه و شدت تغییرات پارامترهای حفاری در سطح و عمق چاه با یکدیگر متفاوت است و این بدلیل اندر کنش های بین مته و رشته حفاری با سازند و دیواره چاه است. به عبارت دیگر اندازه و شتاب نیروهای وارده به رشته حفاری در اعماق چاه بسیار بزرگتر از آن است که در سطح مشاهده می شود.
خوشبختانه نتایج تحقیقات صورت پذیرفته در دنیا منجر به تولید تجهیزات و تکنولوژی لازم برای پایش (مانیتورینگ) پارامترهای حفاری در رشته حفاری شده است.
طی سال های اخیر مطالعات زیادی توسط دانشگاه های ایران تحت عنوان پروژه های دانشجویی و پژوهشی بر روی این موضوع در حال انجام بوده است. نتایج یکی از این تحقیقات نشان میدهد، دلیل عمده ضایعات وارده به رشته حفاری در میدان گچساران (لیشتر شمالی) ناشی از ارتعاشات و مسایل مربوط به دینامیک رشته حفاری بوده است.
در این کتاب سعی شده موضوع دینامیک رشته حفاری حدالامکان بصورت ساده ایی مطرح گردد و توصیه های عملی و
مفیدی جهت کاهش ضایعات وارده به رشته حفاری مطرح شود تا قابلیت کاربرد جهت کارشناسان و نیروهای دست
اندرکار حفاری چاه های نفت و گاز را داشته باشد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.