چک لیست ها و فرم های مورد نیاز کارگاه ساختمانی بصورت اکسل

چک لیست ها و فرم های مورد نیاز کارگاه ساختمانی بصورت اکسل

چک لیست ها و فرم های مورد نیاز کارگاه ساختمانی بصورت اکسل
چک لیست ها و فرم های مورد نیاز کارگاه ساختمانی بصورت اکسل

برای اداره بهتر یک کارگاه ساختمانی و پروژه عمرانی، نیاز به فرم های استاندارد و چک لیست ها و پرمیت های کارگاهی دارید. مجموعه حاضر که تحت فرمت اکسل می باشد، شما را در این کار یاری می کند.

این فایل دارای 44 شیت به شرح زیر است :

 • فرم های پرمیت کارگاهی: 9 فرم
 • فرم های چک لیست کارگاهی: 35 فرم

فهرست چک لیست ها و مجوزهای کارگاهی در زیر آورده شده است که برای استفاده کردن از آن ها به شماره صفحه مربوطه مراجعه نمایید. کد مدرک خودکار در بالای صفحه آورده می شود. می توانید در اینجا کدنویسی را تغییر دهید.
برای توزیع نسخ در چند مورد ابتدایی بصورت پیش فرض نمایش داده شده است. شما می توانید آن ها را برحسب پروژه خود تعریف کنید.

» لیست فرم ها:

 • چک لیست مقدمات عملیات اجرایی
 • مجوز انجام فعالیت خاک برداری
 • مجوز انجام فعالیت بتن مگر
 • مجوز انجام فعالیت بتن ریزی
 • مجوز نصب ستون اسکلت فلزی
 • مجوز اجرای کاشی کاری
 • مجوز اجرای اندود گچی (سفید کاری)
 • مجوز اجرای کفپوش داخلی
 • مجوز زیرسازی رنگ آمیزی سطوح گچی
 • مجوز اجرای نمای ساختمان
 • برگه کنترل نقشه برداری
 • فرم کنترل بتن ریزی
 • برگه کنترل پی کنی
 • کنترل بتن مگر
 • برگه کنترل آرماتوربندی
 • برگه کنترل بولت و بیس پلیت
 • برگه کنترل قالب بندی فونداسیون
 • برگه کنترل بیس پلیت پس از بتن ریزی
 •  کنترل شناژ قائم
 • برگه کنترل ساخت ستون، تیر یا بادبند تیر ورق
 • برگه کنترل مونتاژ ستون
 • برگه کنترل نصب ستون
 • برگه کنترل مونتاژ تیر
 • برگه کنترل نصب تیر
 • برگه کنترل مونتاژ بادبند
 • برگه کنترل نصب بادبند
 • برگه کنترل قالب بندی سقف دال
 • برگه کنترل آرماتور بندی سقف دال
 • برگه کنترل سقف تیرچه و بلوک
 • برگه کنترل دیوارچینی
 • برگه کنترل اندود سیمانی
 • برگه کنترل اندود گچی
 • برگه کنترل کاشی کاری
 • برگه کنترل سرامیک کاری و موزائیک کاری
 • برگه کنترل نمای سیمانی
 • برگه کنترل نمای سنگی
 • برگه کنترل نمای آجر سه سانت
 • برگه کنترل کفپوش داخلی
 • برگه کنترل کفپوش خارجی
 • برگه کنترل زیرسازی رنگ آمیزی سطوح گچی
 • برگه کنترل رنگ آمیزی ساختمان
 • برگه کنترل نصب در و پنجره
 • برگه کنترل نصب شیشه
 • برگه کنترل قفل، لولا و یراق آلات

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.