پروژه گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

پروژه گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

پروژه گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین
پروژه گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد برای جلوگیری از حوادث ترافیکی، مهار تخلف یک اصل اساسی در قوانین عبور و مرور محسوب می شود، در میان همه عوامل مؤثر در کاهش تخلفات ترافیکی، قوانین محکم و بازدارنده به همراه آموزش ترافیک به استفاده کنندگان راه نقش بسیار مثبت و مؤثری در ایمنی راه دارد.

در حال حاضر کشورهای پیشرفته بنا بر توصیه سازمان بهداشت جهانی در سیاست ایمنی راه تجدید نظر کرده و برای علوم رفتاری حداقل به همان اندازه علوم مربوط به راه و وسیله‌نقلیه اهمیت قائل شده‌اند این امر باعث گردیده که آموزش و اجرای قوانین در رأس سیاست جدید ایمنی راه‌ها قرارگیرد بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد که آموزش ایمنی تنها مختص گروه خاص نظیر رانندگان یا کودکان نمی‌باشد بلکه هر فرد یا افرادی، بخش یا ارگانی که به نوعی با ایمنی جاده‌ها در ارتباط است را شامل می‌شود. متدولوژی ارایه شده در این پژوهش آموزش ایمنی راه را در دو سطح استفاده‌کنندگان از راه و مسؤلین و متخصصین در نظر گرفته است که در هر سطح روش های و محتوای آموزش متفاوت می‌باشد.

 

» فهرست مطالب:

 • فصل اول: مقدمه و معرفی 
  • 1-1-تعریف مساله و اهمیت آن 
  • 1-2- نتایج مهم پژوهش 
  • 1-3- فصل‌های پایان‌نامه 
 • فصل دوم: اصول و  پارامترهای تاثیرگذار بر ایمنی جاده ها 
  • 2-1- تصادفات ترافیکی در سامانه حمل‌ و نقل جاده ای ایران 
  • 2-2- رابطه بین ایمنی و تحرک 
  • 2-3- عوامل ایجاد تصادفات جاده ای 
   • 2-3-1- عامل انسانی 
   • 2-3-2- عامل راه 
   • 2-3-3- عامل وسیله نقلیه 
   • 2-3-4- عوامل محیطی 
 • فصل سوم: مروری بر مطالعات پیشین 
  • 3-1- آموزش ایمنی راه توسط تورهای تئاتری 
  • 3-2- آموزش ایمنی راه در مدارس 
  • 3-3- اعمال مقررات بر کاهش تصادفات جاده‌ای در برخی کشورهای اروپایی 
  • 3-4- نقش و تبیین نکات محوری آموزش موتورسیکلت‌ رانان با هدف افزایش ایمنی 
 • فصل چهارم: بررسی روش های آموزش قوانین و رانندگی 
  • 4-1- بررسی اصول و روش های آموزش ترافیک و قوانین در کشور آلمان 
   • 4-1-1- گواهینامه برای هدایت وسائط نقلیه موتوری 
   • 4-1-2- طبقه بندی مجوزهای رانندگی (انواع گواهینامه های رانندگی) در آلمان 
   • 4-1-3- تمرینات وامتحان رانندگی یک متقاضی دریافت گواهینامه 
   • 4-1-3- آشنایی و آموزش ضوابط و مقررات و قوانین عمومی 
  • 4-2- روش های آموزش رانندگی درکشور آمریکا 
   • 4-2-1- انواع گواهینامه رانندگی 
  • 4-4- روش های آموزش رانندگی در ژاپن 
   • 4-4-1- عناوین برنامه های آموزشی 
   • 4-3-2- تدابیر ایمنی ترافیک در سطح کشور ژاپن 
   • 4-3-3- آموزش ایمنی رانندگی در مؤسسه آموزش مرکزی ژاپن 
   • 4-3-4- صدور گواهینامه در ژاپن 
  • 4-4- روش های آموزش رانندگی و کسب گواهینامه رانندگی درایران 
   • 4-4-1- مراحل آموزش هنرجویان درآموزشگاه های کشور 
   • 4-4-2- آزمایشات رانندگی 
   • 4-4-3- منابع آموزشی 
   • 4-4-4- صدورگواهینامه رانندگی 
 • فصل پنجم: بررسی متدولوژی آموزش ایمنی راه 
  • 5-1- بررسی متدولوژی آموزش ایمنی 
   • 5-1-1- مفهوم آموزش ایمنی راه 
   • 5-1-2- آموزش مستمر اصول ایمنی راه 
  • 5-2-  اعمال قوانین و مقررات 
   • 5-2-1- تعیین عوامل و پارامترها مؤثر در نحوه اجرای اعمال قوانین و مقررات 
   • 5-2-2- اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و نظارت براجرای آن ها 
  • نمونه موردی آمارگیری انجام شده در زمینه نقش آموزش و اجرای قوانین در فرهنگ عبور و مرور    
  • دور نمای آینده تصادفات و راه های برون رفت 
   • مقدمه 
  • بخش اول: وضعیت عمومی محیط ترافیکی کشور 
   • 1-1: وسیله نقلیه 
   • 1-2: انسان 
   • 1-3: راه 
   • 1-4 مدیریت ترافیک 
   • 1-5 خسارات عمومی ناشی از ترافیک در کشور 
   • 1-6 چالش های عمومی محیط ترافیکی کشور 
  • بخش دوم
   • 2-1 وضعیت تصادفات کشور از نگاه آمار (83-87) 
   • 2-2-1 شاخص شدت تصادفات 
   • 2-2-2 شاخص نسبت تعداد تلفات به مجموع تعداد تلفات و مجروحین 
   • 2-2-3 شاخص ریسک ترافیک 
  • بخش سوم : مقایسه با سایر کشور 
   • مقایسه شدت تصادفات 
  • بخش چهارم: مقایسه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی تصادفات جاده ای 
   • 4-1 پیامدهای اقتصادی 
   • 4-2 پیامدهای تلفات انسانی 
   • 4-3 پیامدهای اجتماعی و روانی 
  • بخش پنجم: راه های برون رفت 
   • 5-1 : راه برون رفت از این معضل اجتماعی در جمله زیر خلاصه می شود 
   • 5-2 :رویکردها  و راهبردها 
 • فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 
  • 6-1- خلاصه و نتیجه‌گیری 
  • 6-2- پیشنهادات برای ادامه تحقیق 
 • منابع و مآخذ 
  • فهرست منابع فارسی 
  • فهرست منابع لاتین 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.