پروژه بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی حوزه جغرافیایی ابهرورد

پروژه بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی حوزه جغرافیایی ابهرورد

پروژه بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی حوزه جغرافیایی ابهرورد
پروژه بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی حوزه جغرافیایی ابهرورد

حوزه­ جغرافیایی ابهررود در استان زنجان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی­ش وضعیتی دارد که شناخت کم و کیف تطورات فرهنگی آن منطقه در دوره­ اشکانی می­تواند ما را در درک بهتر تحولات فرهنگی شمال­ غرب کشور در دوره­ اشکانی یاری دهد.

این پژوهش در قالب یک بررسی میدانی و به منظور روشن نمودن وضعیت فرهنگی منطقه و تغیررات و تطورات فرهنگی منطقه در دوره­ اشکانی انجام پذیرفت؛ در این راستا بررسی حوزه­ی جغرافیایی ابهرورد (شامل شهرستان­ های ابهر و خرم­دره) در دو فصل انجام پذیرفت و در نتیجه 257 محوطه باستانی شناسایی گردید که از این بین، 62 محوطه دارای آثار اشکانی بود. مطالعه­ گونه ­شناسی سفال اشکانی منطقه و نیز درک و دریافت کلی الگوی استقراری منطقه در دوره­ اشکانی از نتایج مهم این پژوهش است که بر اساس آن ها مشخص گردید در دوره­ اشکانی استقرارها نسبت به دوره­ قبل (هخامنشی) از نظر تعداد افزایش چشمگیری داشته و حتی استقرارهای دوره­ بعد (ساسانی) به اندازه­ دوره­ اشکانی نیست؛ این نشان­گر تغییرات جمعیتی یا تغییر الگوی پراکنش استقرارها نسبت به دوره­ قبل است، همچنین مشخص گردید که بیشتر استقرارهای منطقه روستاهای کوچکی هستند و شواهدی از مراکز شهری شناسایی نشد؛ همچنین به نظر می­رسد فرهنگ مادس منطقه در دوره­ اشکانی، ضمن تأثیرپذیری از فرهنگ مناطق پیرامونی (بویژه غرب کشور) دارای برخی ویژگی ­های بومی – محلی است که آن را از سایر مناطق غرب و شمال­ غرب کشور تا حدی متمایز می­کند.

 

» فهرست مطالب:

 • چکیده
 • مقدمه
 • فصل اول: بررسی ویژگی ­های ناحیه ابهر و خرم­دره
  • جغرافیای طبیعی
  • موقعیت جغرافیایی و وسعت
  • توپوگرافی و ارتفاعات منطقه ابهر و خرم­دره
  • زمین شناسی
  • هیدروکلیماتولوژی
  • بارندگی
  • درجه حرارت
  • رطوبت نسبی
  • باد
  • تبخیر
  • منابع آب
  • وضعیت خاک­ ها
  • پوشش گیاهی
 • فصل دوم: نگاهی به تاریخ اشکانی
  • مقدمه
  • جغرافیای پارت
  • ساختار حکومت اشکانی
 • فصل سوم: سفال اشکانی
  • سفال اشکانی
  • منطقه­ غرب ایران
  • منطقه­ آذربایجان
  • شمال ایران
  • شرق ایران (سیستان)
  • جنوب ایران
 • فصل چهارم: بررسی باستان­ شناختی
 • فصل پنجم: گونه ­شناسی سفال­ های اشکانی منطقه
 • فصل ششم: تجزیه و تحلیل داده ­ها
 • فصل هفتم: نقشه ­ها و نمودارها
 • فصل هشتم: خلاصه و نتیجه ­گیری
 • فهرست منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.