پاورپوینت گوش انسان

پاورپوینت گوش انسان

پاورپوینت گوش انسان
پاورپوینت گوش انسان

گوش از قسمت های مختلفی تشکیل شده است. امواج صوتی مراحل مختلفی را درون گوش طی می کنند تا به اعصاب شنوایی تبدیل شوند. هر کدام از اجزای گوش درونی روی این امواج تاثیر گذاشته (تقویت، جمع آوری ، تغییر فرکانس ، انتقال و …) و به اعصاب شنوایی می رسند.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • گوش خارجی
  • لاله گوش
  • مجرای گوش خارجی
 • گوش میانی
  • پنجره بیضی
  • پنجره گرد
 • گوش داخلی
  • مجاری نیم حلقوی
 • حلزون
  • مجرای حلزونی
  • غشا بازیلر
 • صوت
  • انواع صوت
 • افت شنوایی
 • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.