پاورپوینت کنترل خشم

پاورپوینت کنترل خشم

پاورپوینت کنترل خشم
پاورپوینت کنترل خشم

دوری از مصاحبت افراد خشمگین و عصبانی و همنشینی با افراد بردبار و صبور، به عنوان یک عامل اخلاقی اجتماعی، نقش بازدارنده ای در برابر خشم دارد؛ زیرا تجربه ثابت کرده است که همنشینی با انسان های خشمگین و پرخاشگر سبب اثرپذیری فرد از گفتار و کردار ایشان و بروز احساسات همانند آنان می شود دوستی و هم صحبتی با افراد صبور و دارای طمأنینه، افراد خشمگین و عصبانی را آرام و تعدیل می کند…

 

» فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • خشم در روایات اسلامی
  • تأثیر همنشین در خشم
  • رویارویی با شعله های خشم
  • خود آرام سازی
  • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.