پاورپوینت کره زمین

پاورپوینت کره زمین

پاورپوینت کره زمین
پاورپوینت کره زمین

زمین، سومین سیاره نسبت به خورشید است. سیاره زمین که دارای اتمسفری با اکسیژن آزاد، اقیانوس‌های پر آب در سطحش و البته حیات می‌باشد.
زمین پنجمین سیاره بزرگ در منظومه‌شمسی است،کوچکتر از چهار سیاره (مشتری، زحل، اورانوس و نپتون) است، اما بزرگتر از سه سیاره (عطارد، مریخ و ناهید) است.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • ایجاد و تکامل زمین
 • مدار زمین
 • انواع حرکات زمین
 • ساختار درونی
 • میدان مغناطیسی
 • اتمسفر زمین
 • لایه تروپوسفر
 • لایه استراتوسفر
 • لایه مزوسفر
 • لایه ترموسفر
 • لایه یونوسفر
 • لایه اگزوسفر
 • ترکیب شیمیایی زمین
 • قمر زمین
 • حیات در زمین

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.