پاورپوینت کار آفرینی

پاورپوینت کار آفرینی

پاورپوینت کار آفرینی
پاورپوینت کار آفرینی

کارآفرینی عبارتست از فرایند خلق چیزی جدید و پذیرش مخاطرات و سود حاصل از آن. به عبارت دیگر، کارآفرینی فرایند خلق چیزی جدید و با ارزش است که با اختصاص زمان و تلاش لازم و در نظر گرفتن ریسک های مالی، روانی و اجتماعی و رسیدن به رضایت فردی و مالی و استقلال به ثمر می رسد.

 

» فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • کارآفرین
  • وجوه مشترک کارآفرینان
  • صفات اشخاص کارآفرین
  • وظایف کارآفرین
  • انگیزه های مهم کارآفرین
  • سرچشمه کارآفرینی
  • نقش های کارآفرینان در جامعه
  • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.