پاورپوینت پمپ های هیدرولیکی

پاورپوینت پمپ های هیدرولیکی

پاورپوینت پمپ های هیدرولیکی
پاورپوینت پمپ های هیدرولیکی

پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک انرژی مکانیکی را که توسط موتورهای الکتریکی، احتراق داخلی و … تامین می گردد به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند.
در واقع پمپ در یک سیکل هیدرولیکی یا نیوماتیکی انرژی سیال را افزایش می دهد تا در مکان مورد نیاز این انرژی افزوده به کار مطلوب تبدیل گردد.فشار اتمسفر در اثر خلا نسبی بوجود آمده به خاطر عملکرد اجزای مکانیکی پمپ ، سیال را مجبور به حرکت به سمت مجرای ورودی آن نموده تا توسط پمپ به سایر قسمت های مدار هیدرولیک رانده شود.
حجم روغن پر فشار تحویل داده شده به مدار هیدرولیکی بستگی به ظرفیت پمپ و در نتیجه به حجم جابه جا شده سیال در هر دور و تعداد دور پمپ دارد.
ظرفیت پمپ با واحد گالن در دقیقه یا لیتر بر دقیقه بیان می شود.در در مکش سیال ارتفاع عمودی مجاز پمپ نسبت به سطح آزاد سیال می باشد ، در مورد روغن این ارتفاع نباید بیش از ۱۰ متر باشد زیرا بر اثر بوجود آمدن خلا نسبی اگر ارتفاع بیش از ۱۰ متر باشد روغن جوش آمده و بجای روغن مایع ، بخار روغن وارد پمپ شده و در کار سیکل اختلال بوجود خواهد آورد .
اما در مورد ارتفاع خروجی پمپ هیچ محدودیتی وجود ندارد و تنها توان پمپ است که می تواند آن را معین کند.

 

» فهرست مطالب:

 • پمپ های هیدرولیک
 • پمپ های با جابجایی غیر مثبت
 • پمپ های با جابجایی مثبت
 • انواع پمپ ها با جابجایی مثبت از نظر ساختمان
 • پمپ های دنده ای
 • انواع پمپ های دنده ای
  • پمپ دنده خارجی
  • پمپ دنده داخلی
 • پمپ گوشواره ای
 • پمپ پیچی
 • پمپ ژیروتور
 • پمپ های پره ای
 • پمپ های پیستونی
 • پمپ پیستونی محوری با محفظه استوانه ای متحرک
 • پمپ پیستونی  محوری با دبی متغییر
 • پمپ پیستونی محوری با صفحه زاویه گیر دورانی
 • پمپ های پلانچر
 • راندمان پمپ ها

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.